Logowanie
 Naprawa pendrive, dysku USB, innych urządzeń magazynujących

Autor: Mariusz Kołacz (rokko)
Strona autora: techformator.pl
Kontakt: m.kolacz(at)hotfix.pl

Jeżeli Masz problem z urządzeniami magazynującymi typu pendrive, czy też wszelkiego typu dyskami pracującymi na interfejsie USB, ten artykuł pomoże uporać się z najczęstszymi problemami występującymi podczas normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. Poruszona w nim zostanie kwestia formatowania pendrive z poziomu WinPE przy użyciu narzędzia diskpart, zastanie również omówione formatowanie z poziomu Windows z wykorzystaniem narzędzia HP USB Disk Storage Format Tool. Oprócz tego znajdziesz tutaj instrukcje: tworzenie kopii posektorowej w programie TestDisk, montowanie obrazów *.dd w Windows, naprawa uszkodzonego systemu plików. Wszystkie zawarte w poradniku instrukcje wykonujesz na własną odpowiedzialność.

Najczęstsze problemy z urządzeniami magazynującymi

Korzystając z urządzeń magazynujących USB, często nękają użytkowników różnorodne problemy:

 • Brak możliwości formatowania, nieprawidłowa informacja o pojemności dysku, po wejściu we właściwości urządzenia widzimy pojemność 0 bajtów, komunikaty w stylu: włóż dysk do stacji dysków...
 • Uszkodzenie systemu plików, komunikat typu: plik lub katalog jest uszkodzony.
 • Brak możliwości zapisu plików lub niemożność ich odczytania po skopiowaniu, komunikaty typu: nie można utworzyć folderu, nie można usunąć pliku lub folderu, nie można odnaleźć określonego pliku.

Powyżej przedstawiono przykładowe problemy, z jakimi można się spotkać. W pierwszej kolejności należy określić, czy dane zawarte na uszkodzonym urządzeniu są dla nas cenne i czy możemy sobie pozwolić na ich utratę. Jeżeli naszym głównym celem jest odzyskanie danych, należy skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania typu TestDisk i podjąć próbę naprawy dysku. Natomiast jeżeli dane nie są dla nas istotne, a jedynym celem jest przywrócenie pendrive do życia, należy sformatować urządzenie używając do tego niżej opisanej metody. Instrukcja formatowania zostanie opisana na samym końcu z uwagi na jej destrukcyjny charakter.

Wykonanie kopii posektorowej do pliku

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji warto wykonać obraz pendrive. Jest wiele programów, które umożliwiają wykonanie tej czynności. Poniżej opisano metodę z wykorzystaniem narzędzia TestDisk.

Pobieramy narzędzie TestDisk, rozpakowujemy do dowolnego folderu, przechodzimy do katalogu win i uruchamiamy program testdisk_win.exe

Zaznaczamy opcję Create (Create a new log file) i wciskamy ENTER.

TestDisk - log programu

Wybieramy urządzenie magazynujące, które chcemy poddać analizie. W poniższym przypadku do dyspozycji są dwa dyski, pierwszy to dysk fizyczny o rzeczywistej pojemności 149 GB, drugim wykrytym urządzeniem jest pendrive o pojemności 979 MB, który w niniejszym przykładzie będzie obiektem naszego zainteresowania. Zaznaczamy wybrany dysk (pendrive) i wciskamy ENTER (Proceed). Na tym etapie należy upewnić się, iż zostało wybrane właściwe urządzenie magazynujące.

TestDisk - wybór dysku

Kolejnym etapem jest wskazanie typu partycji dysku. Jeżeli mamy do czynienia z typowo Dosowymi/Windowsowymi partycjami zaznaczamy opcję Intel (Intel/PC partition) i wciskamy ENTER.

TestDisk - typ partycji

Aby wykonać obraz urządzenia magazynującego (wybranej partycji) w stosunku jeden do jednego wybieramy opcję Advanced (Filesystem Utils).

Opcje zaawansowane TestDisk

Kolejne okno zawiera listę partycji. W przykładzie analizujemy pendrive, a zatem najczęściej będziemy mieli do czynienia z jedną partycją. Wybieramy odpowiednią partycję, następnie w menu wskazujemy opcję Image creation, po czym wciskamy ENTER.

Tworzenie obrazu posektorowego w TestDisk

W kolejnym oknie wskazujemy miejsce zapisu tworzonego obrazu (o nazwie image.dd). Możemy wskazać ręcznie ścieżkę zapisu lub zdać się na domyślnie zaproponowaną lokalizację, gdzie miejscem zapisu jest katalog .../testdisk/win. W niniejszym przykładzie na pytanie Do you want to save disk file image.dd in... odpowiadamy twierdząco wciskając klawisz "Y" (Yes)

Zapis image.dd w TestDisk

Rozpocznie się proces tworzenia obrazu dysku/partycji, o postępach pracy będziemy informowani na bieżąco.

TestDisk - tworzenie obrazu - pasek postępu

Powodzenie operacji zakończy się komunikatem o treści Image created successfully.

Utworzono obraz - informacja

W ten o to sposób wykonaliśmy obraz pendrive. Wielkość pliku image.dd będzie równa wielkości partycji, a zatem w niektórych przypadkach objętość pliku może być znaczna, dlatego też przed przystąpieniem do tworzenia obrazu należy upewnić się, że na nośniku użytym do zapisu obrazu jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

Obraz ten można wykorzystać do odzyskiwania danych. Co więcej, ów obraz można zamontować w systemie i operować bezpośrednio na nim. Z zamontowaniem obrazu nie powinniśmy mieć żadnych problemów w systemach Unix, natomiast w Windows należy posłużyć się dodatkowym oprogramowaniem.

Montowanie obrazu image.dd w Windows

Do zamontowania obrazów *.dd pod Windows można użyć niewielkiego, darmowego narzędzia o nazwie FileDisk. Pobieramy odpowiednie archiwum, rozpakowujemy na Pulpit i postępujemy zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku install.txt (Instalacja sterownika FileDisk).

Po wykonaniu wszystkich czynności i zrestartowaniu komputera przechodzimy do kolejnego etapu - montowania obrazu. Uruchamiamy wiersz poleceń (Start -> Uruchom -> cmd) i przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się plik wykonywalny filedisk.exe (katalog .../filedisk-17\exe). Następnie montujemy obraz poprzez wpisanie następującego polecenia:

filedisk /mount 0 E:\PortableApps\TestDisk\win\image.dd n:

Po wydaniu polecenia obraz image.dd jest zamontowany i została mu przypisana litera N (dysk będzie także widoczny w oknie Mój komputer). Więcej informacji na temat składni narzędzia wraz z przykładami => instrukcja FileDisk.

Naprawa uszkodzonego systemu plików

W przypadku komunikatu typu: plik lub katalog jest uszkodzony, w pierwszej kolejności powinno się podjąć próbę naprawy systemu plików. W tym celu należy:

 • Dowiedzieć się, jaka litera dysku została przyporządkowana pendrive. Najłatwiej będzie odczytać literę dysku z poziomu okna Mój komputer.
 • Uruchomić wiersz poleceń (Start -> Uruchom -> cmd) i wykorzystać narzędzie chkdsk do naprawy dysku:

  chkdsk X: /f

  X - oznacza literę przyporządkowaną do urządzenia magazynującego (pendrive).

Formatowanie dysku z poziomu uruchomionego systemu Windows

Niniejszy sposób można wykorzystać w przypadku problemów z formatowaniem przy pomocy standardowej metody, z wykorzystaniem systemowego kreatora. W celu przeprowadzenia operacji formatowania dysku zaopatrzymy się w bezpłatną aplikację HP USB Disk Storage Format Tool. Aplikacja nie wymaga instalacji, uruchamiamy ją poprzez plik HPUSBDisk.exe

Formatowanie pendrive w HP USB Disk Storage Format Tool

Program przy starcie wykryje wszystkie urządzenia magazynujące, dla których można przeprowadzić operację formatowania. Postępujemy według poniższego schematu:

 • W polu Device wybieramy właściwe urządzenie magazynujące (w tym wypadku pendrive).
 • W polu File system z listy dostępnych wybieramy właściwy system plików, FAT, FAT32 lub NTFS.
 • Odznaczamy opcję Quick Format.
 • Po zdefiniowaniu wszystkich opcji wybieramy Start.
 • Otrzymamy komunikat: WARNING! ALL DATA ON THE nazwa_urządzenia DEVICE WILL BE LOST! Do you want to proceed with this format? Oczywiście zgadzamy się, wybieramy Yes.
 • Po pomyślnym formatowaniu wyskoczy okno z informacją podsumowującą operację wraz ze szczegółowymi danymi. Klikamy OK, zamykamy okno główne aplikacji, wciskamy Close.

Formatowanie dysku w środowisku WinPE (diskpart)

Niniejszą metodę można również zastosować w systemach Windows Vista i Windows 7, natomiast w przypadku systemu Windows XP, pomimo że diskpart obecny jest w tym systemie, nie będziemy w stanie przeprowadzić wszystkich kroków opisanych w instrukcji. Dlatego też użytkownicy posiadający XP powinni posłużyć się środowiskiem WinPE. Użytkownicy pozbawieni systemu Vista lub posiadający wersję pre-instalowaną nie mają możliwości uruchomienia środowiska WinPE bezpośrednio z płyty CD/DVD. Tych użytkowników odsyłam do artykułu o tworzeniu bootowalnej płyty WinPE oraz do strony zawierającej gotowe obrazy ISO WinPE. W przypadku braku napędu CD\DVD w komputerze, obraz ISO środowiska WinPE nagrywamy na pendrive.

Kompletny opis środowiska można znaleźć w artykule WinPE - Konsola odzyskiwania systemu Windows Vista. Instrukcję krok po kroku jak uruchomić wiersz poleceń (Command Prompt) w środowisku WinPE przedstawiono w artykule dotyczącym naprawy uszkodzonych plików systemowych.

Przystępujemy do wykonania formatowania przy użyciu diskpart. Po uruchomieniu środowiska WinPE, startujemy wiersz poleceń (Command Prompt) i kolejno wpisujemy następujące polecenia:

Uruchamiamy diskpart

diskpart

Listujemy dyski

list disk

Wyświetli się lista dysków, z której należy wybrać właściwe urządzenie magazynujące, w tym wypadku wskazujemy pendrive o rozmiarze 980 MB. Dysk posiada identyfikator Disk 1.

Diskpart - listowanie dysków

Wskazujemy konkretny dysk, na którym będą przeprowadzane dalsze operacje (ustawiamy fokus)

select disk X

X to numer identyfikatora urządzenia, czyli Disk 1, a zatem ostatecznie wpisujemy polecenie:

select disk 1

Zerujemy wybrany dysk

clean

Tworzymy partycję na dysku (fokus ustawiony jest teraz na dysk 1). W tym wypadku tworzymy partycję Primary

create partition primary

Listujemy partycje na wybranym dysku (wciąż mamy ustawiony fokus na dysk 1, dzięki temu mamy możliwość listowania partycji)

list partition

Wyświetli się lista partycji dla wybranego urządzenia. Jako że stworzyliśmy na pendrive jedną partycję na liście będzie widoczny jeden wpis, a partycja będzie posiadać identyfikator Partition 1.

Diskpart - listowanie partycji

Wybieramy stworzoną wcześniej partycję, ustawiamy fokus na partition X

select partition X

Za X wstawiamy identyfikator partycji, czyli 1. Ostatecznie polecenie wygląda następująco:

select partition 1

Ustawiamy aby partycja była aktywna

active

Formatujemy partycję (mamy fokus ustawiony na partycję 1)

format fs=fat32

Przyporządkowujemy do konkretnej partycji literę, pod którą będzie widoczna w oknie Mój komputer

assign

Opuszczamy linię poleceń diskpart

exit


Copyright © rokko


Wszystkie prawa zastrzeżone. Publikowanie całości lub fragmentów niniejszego artykułu jest zabronione.

 Reklama

 Komentarze
#1 | KOSASAN dnia 12/04/2010 20:25
Wielkie dzięki pomogło, ocaliłem pendrive.
#2 | Sent dnia 12/05/2010 11:08
Nic nie pomogło.. program HP USB Disk Storage Format Tool sformatował tak samo jak zwykły windowsowy program, dalej mam błąd "Brak możliwości zapisu plików lub niemożność ich odczytania po skopiowaniu, komunikaty typu: nie można utworzyć folderu, nie można usunąć pliku lub folderu, nie można odnaleźć określonego pliku."
#3 | rokko dnia 12/05/2010 11:15
Zastosuj wszystkie metody, z doświadczenia wiem, że metoda z diskpart zawsze działa, o ile klucz nie jest uszkodzony fizycznie lub posiada celowo zmienione parametry (fake).
#4 | karo dnia 23/08/2010 21:28
niestety mi również nie pomogło
#5 | rokko dnia 26/08/2010 21:13
@karo, w takim razie napisz na forum, opisz dokładnie problem i kroki które już wykonałeś, zobaczymy co da się z tym zrobić. Jeżeli to fake obawiam się że poza zmianą geometrii (przywróceniem pierwotnej pojemności) nic nie zrobisz.
#6 | kiler dnia 27/09/2010 10:35
wielkie dzięki
#7 | ingree dnia 03/10/2010 23:09
Jakiś czas temu kupiłem karte SD 32 GB Niestety po w graniu czegoś wiekszego niż jpg naprzykład film lub obraz gry często sie zdarza ze foldery są puste lub jeżeli nawet coś udałosie na karte z zucic to i tak po przekojowaniu z powrotem na komuter nie dział wogóle Prosił bym o pomoc w tej sprawie
#8 | cosik_ktosik dnia 04/10/2010 00:38
Witam, zapraszam na forum, tam z przyjemnością Tobie pomożemy.
#9 | Pani Wiosna dnia 05/10/2010 06:22
witam Smile
tutorial super i chyba taki jedyny w prosty sposób opisany, jaki udało mi się znaleźć w sieci. Jednak wszystko u mnie dobrze "działa" do momentu, kiedy staram się zamontować obraz i wpisuję komendę "filedisk /mount 0 E:\PortableApps\TestDisk\win\image.dd n:" (oczywiście wg własnych parametrów). Pojawia się dysk N: i pojemność zgadza się z tą zajętą na pendrivie, ale po otworzeniu nie ma żadnych danych, jest pusto. Bardzo proszę o pomoc. Mój problem wygląda tak: okazało się, że na pendrivie zapisane dane zostały uszkodzone (nic nie można było otworzyć, skopiować, zrobić podglądu, były tylko ikony poszczególnych folderów i plików). Programem TestDisk utworzyłam obraz pendrive (image.dd). Niestety nie mogę go zamontować pod Windows XP za pomocą FileDisk. Czy są jakieś alternatywy dla tego programu? Bardzo zależy mi na danych z pena.
#10 | Lena dnia 05/10/2010 07:48
Zapraszam na forum, tam z przyjemnością Tobie pomożemy. pozdrawiam
#11 | rokko dnia 10/10/2010 20:38
@Pani Wiosna, zamontowanie obrazu nie gwarantuje odzyskania danych, jest tylko zabiegiem, który ma na celu zabezpieczenie danych znajdujących się na fizycznym nośniku.

Alternatywą dla FileDisk jest płatny Mount Image Pro
, który także potrafi montować obrazy dd.
#12 | Nati dnia 12/10/2010 21:30
Wiatam wszystkich Smile mam bardzo duzy problem z pendrivem... dzis kiedy akurat jest mi bardzo potrzebny odmowil mi posluszenstwa, a mianowicie "dysk chroniony przed zapisem"... probowalam -swoją drogą świetnie opisanego tutaj sposobu na wyczyszczenie pena ale nawet w wierszu polecenia wyswietla mi sie ochrona przed zapisem... Dodam ze na kazdym kompie tak jest, więc wina lezy po stronie pendrive'a. Jesli ktos moze mi pomoc bede niesamowicie wdzieczna Smile z gory dzieki Smileps. mam kingstona 4 gb
#13 | cosik_ktosik dnia 13/10/2010 06:38
Poleciłbym założyć temat na forum z opisem tego problemu, po wcześniejszym zarejestrowaniu się tam.
#14 | andrzej dnia 10/11/2010 10:53
pomocy ! co się stało, dioda w penie mryga a komputer go nie widzi ? CZY GDZIEŚ NAPRAWIAJĄ PENDRAJWY ?
#15 | Emil. dnia 24/11/2010 12:02
Probuje wykonac krok po kroku tak jak jest to opisane ale w momencie kiedy mam wybrac dostepna partycje na penie to nie mam zadnej mozliwosci. NO PARTITION AVAILABLE. Co mam zrobic ?
#16 | cosik_ktosik dnia 24/11/2010 12:15
Witam i zapraszam po pomoc na forum
#17 | kkkkkkkk dnia 25/11/2010 14:57
ja mam pena 4gb EMTEC dzialal ale teras kiedy wkladam go dokompa to mam go sformatowac kiedy to robie to wyskakuje komunikat ze system windows nie jest wstanie go sformatowac
#18 | Koki dnia 10/12/2010 15:41
Witam! Próbowałem różnych sposobów formatowania i mój pendrive cały czas był "sztywny". Nagrywał pliki do max 400mb a ma 4gb. Udało mi się go naprawić przy pomocy WinPE. Bardzo dziękuje za pomoc!
#19 | mrowiec dnia 12/12/2010 19:35
Mi po wpisaniu create partition primary wychodzi napis Program DiskPart napotkał błąd: Nie można wykonać żądania z powodu błędu urządzenia We/Wy.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dziennik zdarzeń systemowych.
pomocy !!!
#20 | Robert dnia 01/02/2011 11:46
Jesteś wielki .Szukałem po necie jak naprawic pendriva i nic a wszedłem na tą strone i po 5 minutach juz miałem naprawionego Pendriva . Dzieki
#21 | uciesznik dnia 09/12/2011 18:56
wielkie dzieki uratowalem pena
#22 | Fire dnia 07/01/2012 13:00
HP USB Disk Storage Format Tool Naprawiła mój problem,Wielkie dziękiSmile
#23 | Ok dnia 15/01/2012 14:27
HP USB Disk Storage Format Tool pomogło Dzięki
#24 | KRK dnia 03/02/2012 12:11
JAK USUNĄĆ DYSK N GDY NIE JEST JUŻ POTRZEBNY?
#25 | Gregus dnia 06/02/2012 12:14
Porażka, mam Sony 16gb wykazuje 0 bajtów wolne/zajęte. Próbowałem chyba wszystkiego. Testdisk i Winpe go nie widzi, natomiast format tool nie potrafi go sformatować.
#26 | cosik_ktosik dnia 06/02/2012 13:03
Najprawdopodobniej padł firmware, trzeba będzie go zaprogramować. Zobacz tutaj naprawa pendrive
#27 | Gregus dnia 08/02/2012 20:31
VID = 054C PID = 0243
Chip Part-Number: SM321
Product Model: Storage Media
Product Revision: 0100
Sony 16gb
Kość Samsung K9HCG08U1M
Próbowałem już chyba wszystkiego.
Czas się poddać ehhhSad
#28 | cosik_ktosik dnia 08/02/2012 22:11
Na Samsungach jest Sony, a więc aplikacja: Test SM32x_H1029_1.17.42
#29 | Gregus dnia 09/02/2012 10:40
Próbowałem tego programiku, jak i masy innych. Z ruskich i chińskich stron. Dobierałem pod VID/PID, Chip i kość pamięci. Niestety Każdy z nich nie widzi podpiętego pena "no device, please scan usb" - itp. komunikaty. Mimo że pena widać jako dysk F.
#30 | MOSFER dnia 11/02/2012 14:40
wielkie dzieki, disk part pomógł bez problemu, świetna instrukcja Smile
#31 | and92r.ew dnia 15/02/2012 16:59
Dzięki !!!!!!uratowałeś mojego PENA.
pozdro Grin
#32 | Ahoj dnia 28/03/2012 21:33
Cześć, a ja mam dość banalny problem. W komputerze mam już dysk N:, więc nie dam rady przypisać obrazowi tej litery. Jednak kiedy próbuję zapisać z inną literą, nic się nie dzieje..
#33 | cosik_ktosik dnia 28/03/2012 21:36
W zarządzaniu dyskami najpierw temu co ma N nadaj inną literę, a potem tutaj nadaj N.
#34 | DARMOWY PENDRIVE dnia 26/05/2012 09:15
Mój pen dalej nie działa dostałem go w prezencie od pko i od samego początku nie działa. Jest widoczny, ale wolne i zajęte miejsce u nie go to 0 bajtów. Próbowałem z diskpart widzi go, ale gdy dochodzi do listy partycji wyskakuje brak partycji do wyświetlenia na tym dysku co robić ??
#35 | piniu dnia 01/07/2012 16:34
Dzieki - pomogło, co prawda nie sformatowało, ale przywróciło wielkość Pena.
pozdrawiam
#36 | deenoos dnia 03/07/2012 10:09
Wszystko super, zrobiłem dysk, który już skreśliłem Smile dziękuję za pomoc
#37 | paulina dnia 24/07/2012 11:39
Witam, mam problem z penem Kingston Data Traveler 2 GB. Po podłączeniu do kompa, pojawia się komunikat: "Przed użyciem dysku musisz go sformatować" a jak go próbuję otworzyć to wyskakuje: "Włóż dysk do stacji dysków". Czy można go jakoś "przywrócić do żywych". Zależy mi także na odzyskaniu z niego danych, głównie zdjęć.
#38 | bartek dnia 05/09/2012 09:53
Witam wszystkich! mam kartę 64gb i w moim przypadku pomógł HP USB Disk Storage Format Tool. wcześniej nowa karta pokazywała zajętego miejsca 0 i wolnego 0, windows nie mógł jej formatować. teraz jest już wszystko ok i jestem zadowolony, tym bardziej że chce używać karty jako pendriwa w czytniku. dziekuję za pomoc
#39 | jurek dnia 19/09/2012 11:24
Mi w ogóle nie wykrywa pendriva w tym programie TestDisc tylko 2 dyski twarde które mam w komputerze. Windows pokazuje dysk wymienny System plików nieznany i wszystko na 0
#40 | cosik_ktosik dnia 19/09/2012 12:26
Witam, zapraszam na forum
#41 | Rezus dnia 26/09/2012 11:42
Jestem całkowitym młotem jeśli chodzi o komputery a dzięki artykułowi naprawiłem pendrive' poprzez formatowanie dysku w środowisku WinPE. Dziękuję pięknie.
#42 | domi dnia 20/10/2012 10:53
nie mogę otworzyć tego programu. wyskakuje angielski komunikat, że do uruchomienia tego narzędzia są potrzebne prawa administratora.
#43 | MOrda dnia 03/11/2012 14:44
Przestancie promowac forum
#44 | cosik_ktosik dnia 03/11/2012 18:54
Witam, a czemu nie? To one ma pomagać, portal to newsy, poradniki, recenzje, pisanie porad tutaj nie ma sensu bo tylko zaśmieci niesamowicie poradnik.

Jak sobie wyobrażasz pomoc jednocześnie 10 użytkownikom z innym problemem dotyczącego pendriva? Każdy będzie pisał o swoim i się zrobi jeden wielki syf. Jest forum, każdy założy swój temat i będzie porządek.
#45 | alfin dnia 21/11/2012 18:25
dzięki wszystko okGrin
#46 | benek99 dnia 22/11/2012 12:01
Witam
padł mi pendrive PQI 1GB - system widziała go jako 8GB - poczytałem to forum i dokopałem się do programu Super Stick Recovery Tool V1.0.2.19 i przy jego pomocy wgrałem od nowa oprogramowanie pendriva i wszystko jest OK.
#47 | djavid dnia 05/12/2012 19:10
Dziękuję za artykuł. Dzięki niemu odzyskałem prawie 1000 zdjęć z pena którego nie dało się otworzyć na żadnym kompie. Pozdrawiam
#48 | bojar dnia 10/12/2012 18:22
gdy juz wszystko wpisze to wyskakuje mi bład "N: System nie moze odnalezc okreslonej sciezki." co robic??
#49 | lolo dnia 18/01/2013 13:21
Dziękuję za artykuł. Jesteś Mistrzem !!
#50 | jakamins dnia 28/01/2013 21:17
Pobrałem wersje pod Win x64, i ciagle dostaje w programie komunikat, iż brak dysku, jeśli masz Viste i poźniejsze uruchom jako admin. Tak robie i w kólko to samo.
#51 | kiki dnia 03/06/2013 19:55
nic to nie daje, zupelnie nie widzi pendrivea. wyswietla tylko wloz dysk... nadal. biore w programie test disc i go nawet tam nie wykrywa... przy formatowaniu tez nie :/
#52 | cosik_ktosik dnia 03/06/2013 21:10
Witam, napisz na forum podając VID i PID dysku z programu ChipGenius oraz czy chcesz odzyskać dane czy tylko sam pendrive.
#53 | pawel112 dnia 22/07/2013 20:36
W przypadku problemów z odzyskaniem danych polecam program DMDE (nawet w wersji darmowej). Jest on niesamowicie skuteczny w przypadku np. uszkodzonej tablicy partycji lub gdy dane są nieczytelne.
#54 | Remik dnia 26/07/2013 22:14
Super odzyskałem 13 GB danych. Bardzo dobry program. Odzyskałem partycję i z poziomu programu przegrałem pliki. Jestem zadowolony
#55 | MrReveli dnia 02/08/2013 07:55
a ja mam problem przy drugim punkcie nie widać mojego pena tylko ten dysk 149gb co zrobić plisss
#56 | cosik_ktosik dnia 02/08/2013 11:29
Na forum daj informacje o danych PID i VID z programu ChipGenius oraz podaj model i pojemność dysku, a także co chcesz z tym pendrivem zrobić.
#57 | Anekon dnia 12/08/2013 16:15
Mam DataTraveler SE( Kingstona
VID = 0951 PID = 1689
Pokazuje 0 KB a ma faktycznie 8 GB
Odczytałem te dwie dane
Co mam robić dalej
Przetestowałemz 15 programów do odzyskiwania danych i nic nie pomogło
Chcem odzyskać dane proszę o pomoc
#58 | cosik_ktosik dnia 12/08/2013 16:50
Phison MPALL, UP23_CTool_v1.24 a jak nie pomoże to napisz na naszym forum pod adresem forum.hotfix.pl
#59 | Anekon dnia 12/08/2013 18:20
Dziękuję za pomoc, ale zależy mi na uratowaniu danych a nie ich skasowaniu.
A z tego co czytałem za pośrednictwem google to te programy flaszują kontroler i przy okazji traci sie dane
.
Czy tak jest?
#60 | cosik_ktosik dnia 12/08/2013 18:44
Fakt, moja plama. Ale możesz przynajmniej sprawdzić czy sam program go widzi nie wykonując flashowania.
#61 | Anekon dnia 12/08/2013 19:48
Dziękuję.
Ale to nie zmienia faktu, że danych nie mogę odzyskać.
A są bardzo ważne.
Przecież jest na to pewnie jakiś sposób ...
#62 | cosik_ktosik dnia 12/08/2013 20:29
Ale chodzi mi o to, że nie wiesz czy pendrive poszedł fizycznie czy tylko logicznie. Tak będzie wiadomo czy pendrive w ogóle żyje. Jak go żaden nie widzi to będzie uwalony fizycznie, a jak go ten do flashowania zobaczy tzn że chociaż sama pamięć jest żywa i odpowiada.

Co do odzyskiwania to testdisk, recuva oraz dmde.
#63 | Anekon dnia 12/08/2013 21:04
Dobrze przeprowadzę test.
Ale mam problem ze znalezieniem tego programu, tylko na stronach z krzaczkami.
#64 | cosik_ktosik dnia 12/08/2013 21:42
Tutaj http://usb-fix.blogspot.com/p/phison.html
Może zadziała Phison MPALL v3.20 PS2251-38
Ty Masz tam podobno kontroler PS2251
#65 | Anekon dnia 13/08/2013 05:13
Dziękuję
Mam ten program, po odpaleniu, przy podłączonym tylko tym Pen-ie pokazuje w pierwszym lewym okienu wpis:
IC: 2251-60 Flash Die Size: 8192
INTEL [TLC] 88 28 5F A9 0
Co teraz czy umarł czy raczej nie bo chyba wskazuje rozmiar
#66 | cosik_ktosik dnia 13/08/2013 06:03
Chodź z tym na forum, bo zaśmiecimy strasznie ten poradnik.
#67 | Paweł dnia 11/11/2013 11:20
Miałem pendrive'a EMTEC 4GB, nie wykrywał go ani menedżer urządzeń ani żaden z kilkunastu programów o których wyczytałem na różnych forach. Dosłownie żadnego śladu wykrywania. Jedynie dioda w gwizdku mrugała raz przy podłączaniu. Wcześniej nie było problemów z tym gwizdkiem. Nie miałem tam żadnych ważnych danych, więc wkurzony rozebrałem to ustrojstwo na części, wyjąłem ze środka kartę pamięci microSD i włożyłem ją do telefonu. Telefon kartę wykrył, zainstalował i mam zapasową kartę do telefonu Smile
#68 | Zbyszek dnia 21/11/2013 17:21
Mam taki problem.Nagrałem z Polsatu przez dekoder DVBT film na pendrive'a i nie mogę go teraz usunąc zblokowało mi wszystko.Jak próbuje usunąc wyswietla komunikat dysk zabezpieczony przed zapisem.Mój pen to Goodram 16G.Jeśli macie jakies pomysły byłbym wdzięczny.Dodam jeszcze że próbowałem formatu i jest to samo,unlocer też nie działa.
#69 | Beast dnia 06/01/2014 21:04
bardzo dobra rzecz uratowany Pendrive Sony 32GB. Podczas gdy był w porcie USB w komputerze niechcący uderzyłem kolanem w niego i wyskoczyło plik lub katalog uszkodzony. Dane nie były wazne ale korzystam z niego codziennie. Juz myslałem że bede musiał kupic nowy. Jeśli komus zależy na penie a nie na danych polecam. Mam nadzieje ze komus pomogłem
#70 | D@reC dnia 23/02/2014 00:42
Description: [L:]Urządzenie pamięci masowej USB(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: Full Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: EBB47655

Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 010B

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.00

Controller Vendor: Alcor Micro
Controller Part-Number: SC908SN/AU6989SN - F/W D823
Flash ID code: 98DE9892 - Toshiba - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 8GB
Reference Product: ??:?U????????

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

próbowałem już różnych programów i za kazdym razem pokazuje dysk zabezpieczony przed zapisem jak macie jakąś radę to byłoby super
#71 | XMan dnia 24/02/2014 13:26
@D@reC: jeżeli poradnik nie pomógł to od dalszej pomocy jest forum. Zarejestruj się i napisz temat w odpowiednim dziale opisując dokładnie swój problem.
#72 | D@reC dnia 24/02/2014 22:57
ok myślałem że jak tu wkleje raport z ChipGenius to ktoś coś doradzi...
#73 | pawloss dnia 13/03/2014 21:36
Wielkie dzięki uratowałem pen-ka programem HP USB Disk Storage Format Tool.
#74 | kubiki dnia 31/03/2014 19:24
Podczas zapisu obrazu płyty z dwóch działających penów mam zombiaki. W oby dwóch nie mogę sformatować, Winda widzi ale np. hpUSB Disk... nie widzi pamięci. Wyświetla mi tez komunikat o zerowym miejscu na penach. Co moge z nimi zrobić?
#75 | ap dnia 21/07/2014 07:33
Tragedia - nic nie pomaga. Menadżer urządzeń mówi "To urządzenie działa poprawnie", tymczasem na żadnym z paru próbowanych komputerów system (Eksplorator) nie dostrzega pena (Sony, 32 GCool, nie widzi go również HP USB Disk itd, nie jest wykrywany przez Bootice, ChkFish, a także przez HDDLLF. Jedynym objawem "życia" urządzenia jest wolne, w cyklu ok. 2 sek., pulsowanie diody.
#76 | Natalia dnia 09/11/2014 19:04
Mam takie pytanie. pen drive działa na telewizorze na innych komputer wyskakuje że nie można nic na niego wsadzić bo jest zablokowany ? czy cos takiego. na moim komputerze wychodzi błąd urządzenia we/wy. Co mam zrobić ? Z góry uprzedzam jest mało zdolna jeśli chodzi o takie sprawy Pfft
#77 | gm696 dnia 13/12/2014 10:17
a co jesli program test disk nie czyta mojego pendrive?Angry
#78 | cosik_ktosik dnia 13/12/2014 16:51
Wtedy Chipgenius i daj u nas na forum w dziale Sprzęt komputerowy numer VID i PID pendrive-a
#79 | warka21 dnia 14/12/2014 13:55
Wielkie dzięki za czytelny poradnik . Metodą diskpart sformatowałam zablokowanego pendriva . Pozdrawiam serdecznie Smile
#80 | gb sd hc class 10 40mb dnia 03/02/2015 10:41
niestety program bootice nie moze nic zapisac na dysku.

Description: Urządzenie pamięci masowej USB(MXT-USB Storage Device)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = AAAA PID = 8816
Serial Number: 130818V01

Device Vendor: MXTronics
Device Name: MXT USB Device
Device Revision: 1308

Manufacturer: MXT-USB
Product Model: Storage Device
Product Revision: 1308
#81 | George dnia 28/02/2015 23:11
Witam!
Kupiłem niedawno USB 128GB (podróba) który okazał się fake. Prawdziwa pojemność 4 GB. Mam pytanie czy można go naprawić żeby widział prawidłową pojemność dysku?? Użytkownik Roko 5 lat temy miał wpis: "jeżeli to fake obawiam się że poza zmianą geometrii (przywróceniem pierwotnej pojemności) nic nie zrobisz." Jak i czym zmienić geometrie dysku?? Jak przywrócić pierwotną pojemność??

Test ChipGenius v.4.00.0028 pokazał: VID = ABCD, PID = 1234 - co z tym zrobić?
#82 | Boban dnia 29/03/2015 11:06
Witam.
Proszę o pomoc. Prawie cała praca magisterska mi wsiąkła na pendrivire
Description: [F:]Urządzenie pamięci masowej USB(USB DISK)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = FFFF PID = FFFF

Device Name: USB DISK
Device Revision: 0110

Product Model: USB DISK
Product Revision: 1.00

Controller Vendor: Phison
Controller Part-Number: PS2251-37(PS2237) - F/W 05.04.10 [2009-07-03]prosze o pomoc. Mail bobanpl@gmail.com
#83 | Jk12 dnia 31/03/2015 20:12
Witam. Mam problem z moim penem - nie mogę odczytać/zapisać cokolwiek na nim, Mam PNY USB 2.0 32GB. VID = 154B FID = 005B . Mam około 14 GB zapisanych danych na nim (instrukcje, katalogi, poradniki, schematy, zdjęcia, ...) które są ważne dla mnie. Pen się zbiesił gdy zapomniałem go wyjąć z gniazda po wyłączeniu komputera, a następnie uruchamiałem komputer gdy pen był w nim (komputer niechciał się uruchomić,; ale po wyciągnięciu pena już można go było uruchomić). Proszę o pomoc.
#84 | arniiiiiiii dnia 10/11/2015 20:20
mam pena o pojemności 16 gb i mam 500 piosenek. Jak wrzucam z kompa do pena pokazuje full track ale miejsca mam jeszcze dużo. Podkreślam, że słucham muzykę na transmiterze. Jest możliwość żebym mógł więcej piosenek wrzucać i je dalej słuchać?
#85 | cosik_ktosik dnia 11/11/2015 13:50
No ale tutaj nie chodzi o naprawę o czym traktuje ten artykuł, a o stworzenie play listy w programie do odtwarzania.
#86 | erwin dnia 01/09/2016 23:05
Nie udało się - urządzenie jest chronione przed zapisem
#87 | miras80 dnia 02/03/2017 10:12
Witam
Mam pytanie czy mogę odzyskać wszystkie dane z pena 32gb, programem photorec win udało się odzyskać tylko 33 pliki czy gdybym wykonał obraz pena to da się odzyskać więcej?
Po próbie naprawy przez chkdsk wyskoczył mi komunikat
"The type of the file system is RAW"
"CHKDSK is not available for RAW files"?
Z góry dzięki za pomoc
#88 | Damyk dnia 15/03/2017 18:10
mojego pendrive nawet nie widzi ... bezradny Sad
#89 | Paweł dnia 09/07/2017 14:39
witam,
mój problem wygląda nastepująco. Z pozycji Windowsa mogę normalnie sformatować pendrive. Chcę jednak aby była możliwość bootowania z niego. Niestety, gdy próbuję sformatować programem HP USB Disk Storage... wyskakuje komunikat "Device media is write protected"
#90 | Bogumił dnia 15/09/2017 21:17
Dzisiaj 15092017 udało się uratować pendrajwa TDK, a nic nie pomagało, 30 zeta w kieszeni! Dzięki ! P.S. link do programu czyszczącego nie działał ale w necie poszukałem i program znalazłem. Dzięki raz jeszcze.
#91 | grześ60 dnia 07/03/2018 17:43
Jedynie pomógł mi program EaseUS Partition Master. Sformatowałem pendriva, którego już spisałem na straty.
 Dodaj komentarz
Dla wszystkich komentarzy wymagana jest ich akceptacja przez moderatora.

Nick:AntyBOT (dla niezalogowanych): Napisz słowo hotfix wielkimi literami

/articles.php?article_id=249

 Artykuły
Polecany artykuł


Jak walczyć z pobieraczkiem? Jak odstąpić od umowy? O tym w artykule.
 Ostatnie komentarze
gryPrzez: Maciak Plock [dnia: Apr 03, 2020]
wynik jest wysoko w google, przy...
gryPrzez: MAMBA [dnia: Mar 24, 2020]
Warning: Only 61104 of 61105 MBy...
gryPrzez: Random32 [dnia: Mar 18, 2020]
Witam, u mnie na polskim Window...
gryPrzez: muffintodebil [dnia: Mar 04, 2020]
aha gosicu to niezly jestes zaaw...
gryPrzez: Maciek [dnia: Feb 20, 2020]
2 karty 512 kupione na allegro: ...
gryPrzez: xd [dnia: Feb 05, 2020]
zrobiłem sposób Vin/7 na dziesią...
gryPrzez: gtremik [dnia: Jan 25, 2020]
Dzięki seba86mu :) Działa
gryPrzez: Mirek [dnia: Jan 22, 2020]
A jest rozwiązanie dla Windowsa 10?
 Gry
Polecany artykuł


Quake

Klasyk FPS w wersji flash.
 Programy
Polecany artykuł


Tapin Radio Darmowa aplikacja służąca do słuchania i nagrywania radia internetowego
 Recenzje
Polecana recenzja


Sleeping Dogs
Policjant pod przykrywką rozpracowuje Triadę.
 Facebook