Logowanie
 Naprawa uszkodzonych plików systemowych (Vista)

Autor: Mariusz Kołacz (rokko)
Strona autora: techformator.pl
Kontakt: m.kolacz(at)hotfix.pl


Na pewno nie jeden użytkownik spotkał się z problemem przywrócenia usuniętego lub uszkodzonego pliku systemowego. W systemie Windows XP sprawa jest bardzo prosta, wystarczy płytka instalacyjna i odrobina wiedzy na temat przywracania plików spod konsoli odzyskiwania. Natomiast w przypadku Visty, już tak różowo nie jest. Na płycie instalacyjnej nie znajdziemy plików, które można by wykorzystać, dlatego jesteśmy zmuszeni poszukać alternatywnych rozwiązań.

Jednym z rozwiązań będzie użycie plików zawartych w Service Pack dla Windows Vista. Tylko nasuwa się pytanie, w jaki sposób dostać się do nich oraz jak podmienić pliki? Wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli mamy dostęp do innego systemu operacyjnego, będącego na tym samym dysku co uszkodzony system, to nie powinniśmy mieć większych problemów z podmianą plików, natomiast, w przypadku, gdy jesteśmy pozbawieni takiej alternatywy, będziemy musieli poradzić sobie nieco inaczej, a mianowicie wykorzystać systemy operacyjne typu live, na przykład bootowalny nośnik z Linuksem lub środowisko WinPE, udostępniane poprzez bootowalną płytkę instalacyjną systemu Windows Vista. W dalszej części artykułu opiszę metody przywracania plików z uwzględnieniem kilku specyficznych sytuacji, w których możemy się znaleźć.

Sytuacja 1


Na dysku jest zainstalowany tylko jeden system operacyjny, pech chciał, iż na skutek uszkodzenia plików systemowych nie można go w żaden sposób uruchomić. Na szczęście posiadamy płytkę instalacyjną Visty, dzięki której będziemy mogli przywrócić uszkodzony plik/pliki.

Dla lepszego zrozumienia cały proces naprawy przedstawię krok po kroku.

Uruchamiamy komputer, wchodzimy do BIOS-u i ustawiamy bootowanie na napęd CD\DVD, wychodzimy z BIOS-u zapisując zmiany.

Wkładamy płytę do napędu, po chwili powinniśmy ujrzeć napis Dowolny klawisz spowoduje rozruch.... Naciskamy na przykład spację. Rozpocznie się proces ładowania plików niezbędnych do uruchomienia środowiska WinPE.

Na pierwszym ekranie z wyborem języka klikamy DalejNastępnie klikamy Napraw komputerW oknie opcje odzyskiwania systemu klikamy DalejOtwieramy okno wiersza polecenia.

Jeżeli nie pamiętamy dokładnej lokalizacji pliku instalacyjnego Service Pack, przystępujemy do wyszukiwania, do tego celu użyjemy polecenia dir, wskazujemy dysk/partycję, na którym podejrzewamy, że znajduje się wspomniany SP, w przykładzie przyjmiemy, iż jest to dysk/partycja oznaczona literą E:\ (Service Pack 1 PL - Windows6.0-KB936330*.exe ; Service Pack 2 PL - Windows6.0-KB948465*.exe).Gdy już znamy lokalizację pliku przechodzimy do niej, w naszym przykładzie będzie to E:\Instalki, w tym celu wpisujemy:Tworzymy nowy folder.Kolejnym etapem będzie rozpakowanie pliku instalacyjnego SP, wpisujemy pełną nazwę naszego SP wraz z przełącznikiem "-x" oraz po dwukropku wskazujemy docelowy katalog, w tym wypadku E:\instalki\sptemp.Przechodzimy do katalogu sptemp.Znajdziemy w nim kilkanaście folderów i plików. Będziemy zmuszeni rozpakować jedno z archiwów - windows6.0-kb936330-X86.cab Plik łatwo rozpoznać, gdyż jest pokaźnych rozmiarów, dla wersji 32 bitowych powinien ważyć nieco ponad 530MB. Archiwa CAB możemy rozpakować za pomocą komendy expand.Proces wypakowania plików może zająć kilka/kiilkanaście minut w zależności od posiadanego sprzętu. Po wszystkim otrzymamy komunikat informujący nas o ukończeniu tego procesu "Rozpakowanie plików ukończone...".

Teraz szukamy interesujących nas plików, dla przykładu będą to explorer.exe oraz ntdll.dll Przypominam, iż ciągle jesteśmy w katalogu E:\instalki\sptemp.W lokalizacji E:\ zostanie utworzony plik tekstowy wynik.txt zawierający niezbędne informacje (ścieżki dostępu do plików explorer.exe oraz ntdll.dll).

Przechodzimy do katalogu głównego.Uruchamiamy notatnik.Kopiujemy ścieżkę dostępu do "oryginalnego" pliku explorer.exe Zaznaczamy ją, po czym naciskamy kombinację klawiszy CTRL+C.Przystępujemy do podmiany pliku. Pliki przywracamy według następującego schematu:

copy X:\ścieżka\dostępu\nazwa_pliku.xxx Y:\docelowy\katalog\

Gdzie:

  • copy - komenda umożliwiająca kopiowanie plików

  • X:\ścieżka\dostępu\ - oznacza ścieżkę dostępu do "oryginalnego" pliku

  • nazwa_pliku.xxx - nazwa pliku, który chcemy przywrócić np. explorer.exe ,ntdll.dll

  • Y:\docelowy\katalog\ - oznacza katalog docelowy, do którego skopiujemy "oryginalny" plik.


Wpisujemy polecenie copy zostawiając za nim odstęp (spację), następnie podajemy ścieżkę dostępu do pliku który chcemy podmienić, czyli w tym wypadku explorer.exe (po nazwie pliku również dajemy spację). Aby nie wpisywać jej ręcznie, w oknie wiersza poleceń klikamy prawym przyciskiem myszki, do okna zostanie przekopiowany wcześniej wycięty tekst (ścieżka dostępu).

Mamy już zdefiniowane prawie wszystko, jeszcze dopisujemy na końcu lokalizację docelową i możemy zaczynać. Ostatecznie polecenie będzie wyglądać następująco:Jeszcze raz wyjaśnię co oznaczają poszczególne wpisy.

  • E:\Instalki\sptemp\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_51b4a71279bc6ebf\explorer.exe - ścieżka dostępu do "oryginalnego" pliku explorer.exe

  • D:\Windows - lokalizacja docelowa, do której plik zostanie przekopiowany, a tym samym podmieniony. Litera D:\ oznaczać będzie partycję na której zainstalowana jest Vista.


Przystępujemy do kopiowania, wpisujemy powyższe polecenie i potwierdzamy klawiszem ENTER. Otrzymamy zapytanie "Zastąpić D:\Windows\explorer.exe? (Tak/Nie/Wszystkie):". Wpisujemy literkę "T" i potwierdzamy klawiszem ENTER.

Po wszystkim wyświetli się komunikat informujący nas czy proces kopiowania powiódł się, "Liczba skopiowanych plików: 1", kopiowanie przebiegło prawidłowo.


Dla pliku ntdll.dll postępowanie jest identyczne, z tym że jako katalog docelowy wskazujemy na D:\Windows\system32.Zawsze należy pamiętać o podaniu prawidłowej lokalizacji docelowej, w większości przypadków będą to:

  • Y:\Windows\

  • Y:\Windows\system32


Zamykamy wszystkie okna i restartujemy komputer.


UWAGA!

Jeżeli ktoś z was nie będzie pewny, jaką literkę ma partycja z Vistą (systemowa), proszę wykonać:

diskpart

list disk

Według formuły select disk czyli select disk 0...1...2. Jeżeli posiadamy tylko jeden dysk, zawsze wpisujemy zero (0).

select disk 0

detail disk

Odczytujemy literkę partycji z Vistą.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji, wychodzimy z linii poleceń diskpart'a poprzez wpisanie komendy:

exit

Powinniśmy otrzymać komunikat "Trwa opuszczanie programu DiskPart..." dodatkowo w wierszu poniżej, pojawi się znak zachęty np. e:\>


Sytuacja 2


Na dysku mamy zainstalowanych kilka (dwa i więcej) systemów operacyjnych, z których co najmniej jeden jest sprawny. Procedura jest dość podobna do opisanej powyżej, jednak niektóre z czynności możemy wykonać znacznie łatwiej. Nie będę tutaj opisywał wszystkiego. Napiszę jedynie kolejne kroki jakie trzeba wykonać, aby przywrócić dany plik.


Przenosimy plik instalacyjny do katalogu głównego C:\ , D:\ , E:\ lub innego.

Uruchamiamy wiersz poleceń poprzez (Vista):

Start -> w wyszukiwarce wpisujemy cmd -> naciskamy jednocześnie kombinację klawiszy CTRL + SHIFT + ENTER

W ten sposób uruchomi się wiersz poleceń w trybie administratora.

W systemie Windows XP:

Start -> Uruchom -> cmd

Następnie przechodzimy do katalogu głównego, gdzie znajduje się ów plik, wpisujemy:

cd \

Zostaniemy przeniesieni do katalogu głównego (domyślnie C:\). Jeżeli SP1 mamy w katalogu E:\ wpisujemy:

E:

Następnie kolejno:

mkdir sptemp

Windows6.0-KB936330-X86-wave1.exe -x

Otworzy się okno, w którym określamy, gdzie pliki będą wypakowane. Wskazujemy na wcześniej utworzony folder, czyli sptemp, po czym klikamy OK.

Nastąpi wypakowanie plików do wskazanego foldera. Cierpliwie czekamy, może to zająć nawet kilka minut.

Po wszystkim przechodzimy do foldera, ujrzymy w nim kilkanaście folderów oraz kilka plików, najważniejsze dla nas będą pliki z rozszerzeniem CAB. Rozpakujemy ten największy, tzn. w tym przypadku windows6.0-kb936330-X86.cab (rozmiar ponad 530MB). Możemy dokonać tego spod konsoli lub za pomocą dowolnego pakera obsługującego format CAB, czyli praktycznie każdego.

Rozpakujemy go np. za pomocą 7-Zip. PPM na pliku windows6.0-kb936330-X86.cab -> 7-zip -> Extract to "windows6.0-kb936330-X86.cab\".

Po rozpakowaniu wchodzimy do nowo powstałego foldera i naciskamy klawisz funkcyjny F3 lub od razu w pole wyszukiwarki wpisujemy nazwę poszukiwanego pliku, czyli explorer.exe, a następnie kopiujemy go do katalogu - Y:\Windows. To samo robimy z plikiem ntdll.dll ,z tym że, kopiujemy plik do katalogu Y:\Windows\system32

Przypominam, litera Y:\ oznacza partycję z systemem Windows Vista. Proszę bacznie uważać, aby nie skopiować danego pliku do katalogu systemowego, należącego do systemu, spod którego dokonujemy operacji naprawy (np. Windows XP). W przypadku podstawowych plików systemowych nie ma groźby niebezpieczeństwa, ponieważ po prostu pliki nie dadzą się podmienić. Jeżeli pomylimy się, będziemy musieli liczyć się z częściową utratą określonej funkcjonalności, której dany plik dotyczył. Na szczęście nie powinno mieć to większego wpływu na rozruch systemu, więc ewentualność całkowitego jego unieruchomienia praktycznie nie istnieje.

Poradnik nie rozwiązał Twojego problemu? Zadaj pytanie na forum i otrzymaj odpowiedź.


Copyright © rokko

 Reklama

 Komentarze
#1 | misiek1 dnia 07/12/2009 10:52
Witam serdecznie,
Wczoraj narobiłem sobie bigosu. Chciałem zoptymalizować sobie swój laptopek - system Vista, a sobie sknociłem. Przedstawię co jest nie tak:

"Poprzez dowolny eksplorator plików (np. Windows Explorer) przechodzimy do katalogu Windows\System32.

Odnajdujemy plik wscapi.dll po czym klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do:
Properties -> Security -> Edit -> "Administrators" i nadajemy pełne prawa temu plikowi (zaznaczamy Full Access) dla danego użytkownika (czyli dla siebie, nie dla systemu).

Tak samo postępujemy w przypadku plików wscsvc.dll oraz wscui.cpl

Teraz zmieniamy rozszerzenia wymienionych wcześniej trzech plików na ".bak"

(Usługę Security Center ustawiamy na Disabled i wyłączamy ją) - tego polecenia w nawiasie nie wykonałem bo nie wiedziałem gdzie.

No i stał się problem, gdyż nie mogłem uruchomić żadnej aplikacji, pisało wówczas zaloguj się jako administrator aby mieć dostęp do pliku.
A więc z tego powodu, zrobiłem całą operację od tyłu do początku przywracając zabezpieczenia jakie były wcześniej i zmieniając pliki z powrotem z bak na dll. Jednak nadal nie jest w porządku, nowe aplikacje albo nie chcą się uruchomić, albo trzeba przez właściwości - zabezpieczenia znowu wszystko zmieniać i ustawiać ręcznie. Bardzo bym prosił o pomoc, ale najlepiej przejrzystą, bo tutaj już zaczynam się gubić i nie wiem czy wszystko zrozumiem.

tylko jest problem, laptopa mam zakupionego z wgranym już system Windows Vista (oryginalnym), ale niestety nie dołączają do laptopów płyty systemowej. Service pack 2 posiadam, dllcache nie mogę znaleźć, może istnieje jeszcze inny sposób aby przywrócić utracone działanie ?

Pozdrawiam serdecznie

Krzysztof Majcherek
#2 | rokko dnia 07/12/2009 10:59
Witam,

Opisz ten problem na forum http://forum.hotfix.pl
Zobaczymy co da się zrobić.

Pozdrawiam
#3 | Andy dnia 29/12/2010 20:09
potrzebuje pomocy, po uruchumieniu pojawia sie pulpit z ikonami a po chwili wszystko znika , ikony pasek zadan - nie ma nic , Sad
#4 | cosik_ktosik dnia 29/12/2010 20:28
Witam, zapraszamy na forum. Z chęcią pomożemy.
#5 | Jerzy46 dnia 11/11/2012 08:19
Mam problem z vistą - system krzyczy aby włożyć dyskietkę celem naprawy systemu a ja jej nie dostałem podczas kupma komputera. Co robić ? - znów zapłacę kilkaset złotych za nie wiedzę ??
#6 | cosik_ktosik dnia 11/11/2012 08:32
Nie potrzeba żadnej dyskietki, coś się sypnęło w starcie, może chkdsk pomoże. Na forum.hotfix.pl załóż profil i opisz proszę cały problem, w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia plików systemowych itp.
#7 | sienka100 dnia 01/11/2018 09:43
Nie moge uruchomic Visty .Pisze ze brak pliku systemowego lub jest uszkodzony.Mam plytke instalacyjna ale cd room nie odbiera .Prosze o pomoc.
 Dodaj komentarz
Dla wszystkich komentarzy wymagana jest ich akceptacja przez moderatora.

Nick:AntyBOT (dla niezalogowanych): Napisz słowo hotfix wielkimi literami

/articles.php?article_id=82

 Artykuły
Polecany artykuł


Jak walczyć z pobieraczkiem? Jak odstąpić od umowy? O tym w artykule.
 Ostatnie komentarze
gryPrzez: Maciak Plock [dnia: Apr 03, 2020]
wynik jest wysoko w google, przy...
gryPrzez: MAMBA [dnia: Mar 24, 2020]
Warning: Only 61104 of 61105 MBy...
gryPrzez: Random32 [dnia: Mar 18, 2020]
Witam, u mnie na polskim Window...
gryPrzez: muffintodebil [dnia: Mar 04, 2020]
aha gosicu to niezly jestes zaaw...
gryPrzez: Maciek [dnia: Feb 20, 2020]
2 karty 512 kupione na allegro: ...
gryPrzez: xd [dnia: Feb 05, 2020]
zrobiłem sposób Vin/7 na dziesią...
gryPrzez: gtremik [dnia: Jan 25, 2020]
Dzięki seba86mu :) Działa
gryPrzez: Mirek [dnia: Jan 22, 2020]
A jest rozwiązanie dla Windowsa 10?
 Gry
Polecany artykuł


Quake

Klasyk FPS w wersji flash.
 Programy
Polecany artykuł


Tapin Radio Darmowa aplikacja służąca do słuchania i nagrywania radia internetowego
 Recenzje
Polecana recenzja


Sleeping Dogs
Policjant pod przykrywką rozpracowuje Triadę.
 Facebook