Logowanie
 Classic Shell - klasyczne Menu Start i eksplorator w Win Vista/7
W Windows Vista i 7 zabrakło paru elementów ze starszych systemów Windows. Aby pasek narzędzi się pokazał musimy używać skrótów klawiszowych. Brak przycisków wytnij, kopiuj, usuń, wklej itp. Ponadto w Windows 7 zabrakło opcji wyboru klasycznego Menu Start, pozostaje tylko te znane z Visty. Program opisywany w poniższym artykule dodaje te opcje i kilka innych oraz posiada dość duże możliwości konfiguracyjne.

Programem, dzięki któremu przywrócisz niektóre usunięte elementy powłoki jest Classic Shell.

Nie ingeruje w pliki systemowe, jest tylko nakładką na powłokę systemu i może być łatwo odinstalowany. Działa na wersjach 32 jak i 64-bit.

Pobierz program.

Poradnik bazuje na wersji 1.0.1.


Uruchom plik wykonywalny. Podczas procesu instalacji wyświetli się okno, w którym możemy wybrać jaki składnik ma zostać zainstalowany.

Instalator Classic Shell - okno wyboru składników


Pierwsze dotyczy Menu Start, a drugie innych elementów powłoki. Opiszę je poniżej.

Classic Explorer
Konfiguracja

Najpierw musimy włączyć pasek narzędzi. W nowo otwartym oknie kliknij alt i z menu widok wybierz paski narzędzi --> Classic Explorer bar.

Od teraz pasek narzędzi będzie widoczny. Na pasku narzędzi szukamy ikony programu lub klikamy ppm na pasek narzędzi i wybieramy opcje programu. Pokaże się takie okno:

Classic Shell - opcje


Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone po uruchomieniu nowego okna eksploratora.

  1 - styl panelu nawigacji: (screen)


- Windows Vista
- Windows XP Classic
- Windows XP Simple


  2 - nie gaś przycisków (panelu nawigacji)


  3 - wciśnięcie alt + Enter wyświetla właściwości


  4 - poruszając się strzałkami po panelu, eksplorator będzie nawigował do zaznaczonych folderów


  5 - pełne wyrównanie dla subfolderów (screen)


  6 - używaj dużych przycisków


  7 - w górę o jeden poziom


  8 - usuń


  9 - wytnij


10 - właściwości


11 - kopiuj


12 - E-Mail


13 - wklej


14 - ustawienia programu


15 - włącz interfejs klasycznego kopiowania (screen)


16 - pokaż przycisk w górę o jeden poziom w pasku tytułu


17 - pokaż wolną przestrzeń i rozmiar pliku w pasku statusu


18 - włącz interfejs klasycznego kopiowania (również dla folderów)
Zaawansowane ustawienia

Możesz zmodyfikować kilka ustawień, w tym celu otwórz plik Explorer.ini znajdujący się w głównym katalogu aplikacji. Domyślnie C:\Program Files\Classic Shell\Explorer.ini . Otwórz go za pomocą dowolnego edytora tekstowego.

Pamiętaj, że aktualizacja programu nadpisze plik konfiguracyjny, więc jeśli go modyfikowałeś, zrób kopię.

Linie rozpoczęte średnikiem (;) są ignorowane. Aby je odblokować usuwaj je, ale tylko z wartości które modyfikujesz.

EnableSettings 1 - ustawienia programu włączone (domyślne) 0 - wyłączone

SmallIconSize rozmiar ikon w pasku narzędzi dla małych ikon

LargeIconSize rozmiar ikon w pasku narzędzi dla dużych ikon

ForceRefreshWin7 czasami z powodu bugu, w eksploratorze siódemki pasek statusu jest pusty. Opcja ta umożliwia odświeżanie okna i uniknięcie bugu. 0 - wyłączone 1 - włączone (domyślne)

FixFolderScroll kolejny bug, w Windows 7 powoduje, że jeśli wybierzemy jakiś folder w panelu nawigacji i go rozwiniemy, panel nawigacji zostanie przewinięty do dołu. Opcja ta fiksuje ten bug. 1 - włączone (domyślne) 0 - wyłączone

ToolbarSameSize jeśli jest włączone, inne przyciski będą dopasowane szerokością do najszerszego. Działa tylko, jeśli opcja ToolbarListMode jest włączona. 0 - wyłączone (domyślne) 1 - włączone

ToolbarListMode ikony na pasku narzędzi są w postaci listy. 1 - włączone 0 - wyłączone (domyślne)

UpIconNormal, UpIconHot, UpIconPressed, UpIconDisabled - ścieżki do ikon dla przycisku w górę o jeden poziom

UpIconSize - rozmiar ikony w górę o jeden poziom w pasku tytułu

Reszta pliku zawiera możliwe polecenia, jakie można użyć dla ikon w pasku narzędzi i je zmienić, a także ich ikony.

Modyfikacja okien dialogowych kopiowania

Możesz również przeedytować okna dialogowe kopiowania używane w programie. W tym celu użyj narzędzia Resource Hacker.

Informacje o użytkowaniu programu znajdziesz w tym artykule Resource Hacker - modyfikowanie plików systemowych.

Tylko w tym przypadku proszę nie wykonywać kroku dotyczącemu wyłączaniu WFP. Po pierwsze nie będziesz modyfikował plików systemu, tylko programu, a po drugie to nie jest dla Vista/2008/7.

Otwórz plik ClassicExplorer32.dll znajdujący się w głównym katalogu Classic Shell używając wyżej wspomnianego programu. Po lewej stronie wejdź w Dialog i przeedytuj jeśli chcesz okienka podmiany plików.

Aby zmiany były widoczne, musisz oczywiście mieć w ustawieniach programu mieć włączoną opcję klasycznego interfejsu kopiowania.Classic Start Menu


klasyczne Menu Start

Konfiguracja

Od razu po instalacji Menu Start zostanie zmienione.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start, wybierz Settings/ustawienia. Otworzy się okno konfiguracyjne:

Classic Start Menu - ustawienia


  1 - alternatywny hotkey otwierający Menu Start


  2 - pokaż ulubione


  3 - pokaż dokumenty


  4 - pokaż wyloguj


  5 - pokaż oddokuj


  6 - jeśli jest więcej programów niż ekran zdoła pomieścić, menu będzie przewijane


  7 - Panel Sterowania - rozwijane menu


  8 - Sieć - rozwijane menu


  9 - Drukarki - rozwijane menu


10 - linki do folderów - rozwijane menu


11 - skórka


- <Default> screen)
- Classic Skin screen)
- Windows 7 Aero*
- Windows 7 Basic screen)
- Windows Vista Aero*


12 - dodatkowe zmiany skórki


- Large Icons, With Caption - duże ikony, z nazwą
- Large Icons, No Caption - duże ikony, bez nazwy
- Small Icons, With Caption - małe ikony, z nazwą
- Small Icons, No Caption - małe ikony, bez nazwy
*jeśli żadna ze skórek Aero nie jest włączona, Menu Start nie będzie przezroczyste. Będzie wyglądać podobnie do skórki basic.

Zaawansowane ustawienia

Aby zmienić trochę dodatkowych ustawień, otwórz plik StartMenu.ini, znajdujący się w głównym katalogu aplikacji. Domyślnie C:\Program Files\Classic Shell\Explorer.ini . Otwórz go za pomocą dowolnego edytora tekstowego.

Wszelkie zmiany w tych ustawieniach wymagają ponownego uruchomienia programu.

Kliknij ppm na przycisk start i wybierz exit. Następnie uruchom program ponownie.

Pamiętaj, że aktualizacja programu nadpisze plik konfiguracyjny, więc jeśli go modyfikowałeś, zrób kopię.

Linie rozpoczęte średnikiem (;) są ignorowane. Aby je odblokować usuwaj je, ale tylko z wartości które modyfikujesz.

EnableAccessibility - wsparcie dla programów, które odczytują tekst z ekranu, np. windowsowy narrator. 1 - włączone (domyślne); 0 - wyłączone

EnableShiftClick - 0 - domyślne Menu Start nie może być wywołane, gdy klikasz na przycisk start; 1 (domyślne) - klik na przycisk start wywołuje klasyczne menu, a klik z przytrzymanym shiftem domyślne; 2 - klik na przycisk start wywołuje domyślne menu, a klik z przytrzymanym shiftem klasyczne

ShowNextToTaskbar - jeśli pasek zadań jest pionowy, Menu Start będzie pokazywać się obok niego. 1 - włączone 0 wyłączone (domyślne)

SmallIconSize - rozmiar dla małych ikon w pikselach

LargeIconSize - rozmiar dla dużych ikon w pikselach.

MenuDelay - opóźnienie w milisekundach dla otwieranego menu. Domyślnie używane są ustawienia systemu

InfoTipDelay - opóźnienie w milisekundach dla informacji w dymku. Są 3 wartości o których możesz poczytać tu

MainMenuAnimation - animacja używana, kiedy Menu Start jest otwierane. Możliwe wartości to slide, fade i none

MainMenuAnimationSpeed - prędkość animacji dla Menu Start. Domyślnie 200

SubMenuAnimation - animacja używana, kiedy submenu jest otwierane. Możliwe wartości to slide, fade i none

SubMenuAnimationSpeed - prędkość animacji dla submenu. Domyślnie 100

MenuFadeSpeed - prędkość animacji gaśnięcia dla wybranej ikony. Domyślnie 400

EnableDragDrop - drag & drop - przeciągnij i upuść. 1 - włączone; 0-wyłączone. Domyślnie używane są ustawienia systemowe

EnableContextMenu - menu kontekstowe. 1 włączone; 0 - wyłączone. Domyślnie używane są ustawienia systemowe

EnableExit - opcja w menu kontekstowym przycisku start, która pozwala na wyjście z programu. 1 - włączone (domyślne); 0 - wyłączone

EnableSettings - opcje programu Classic Start Menu. 1 - włączone (domyślne); 0 - wyłączone

ShowUserFiles - pliki użytkownika, umieszczone w górnej części menu dokumenty. 0 - ukryte; 1 - widoczne; 2 - widoczne jako sub-menu. Domyślnie 1

ShowUserDocuments - dokumenty użytkownika, umieszczone w górnej części menu dokumenty. 0 - ukryte; 1 - widoczne; 2 - widoczne jako sub-menu. Domyślnie 1

ShowUserDocuments - obrazy użytkownika, umieszczone w górnej części menu dokumenty. 0 - ukryte; 1 - widoczne; 2 - widoczne jako sub-menu. Domyślnie 1

ShowSearch - pokaż sub-menu "Wyszukaj". 1 - pokazuj (domyślne); 0 - nie pokazuj

ShowHelp - pokaż "Pomoc i obsługa techniczna". 1 - pokazuj (domyślne); 0 - nie pokazuj

ShowRun - pokaż "Uruchom". 1 - pokazuj (domyślne); 0 - nie pokazuj

MaxRecentDocuments - maksymalna liczba ostatnio otwieranych dokumentów w Menu Start

ConfirmLogOff - potwierdzenie dla polecenia wylogowania. 1 - włączone; 0 - wyłączone (domyślne)

CascadingMenu - opcje w menu kontekstowym, takie jak nowy folder, czy sortuj według itp. będą zamieszczone w sub-menu. 1 - włączone; 0 - wyłączone (domyślne)

ShowNewFolder - opcja nowy folder w menu kontekstowym. 1 - włączone (domyślne); 0 - wyłączone

Modyfikowanie skórek

Używając programu Resource Hacker możesz również zmienić skórki dla programu Classic Start Menu. Instrukcja jak to wykonać znajduje się pod tym linkiem.Deinstalacja programu


Prawidłowa deinstalacja programu

  1. Jeśli zainstalowałeś Classic Start Menu, wyłącz je. Kliknij ppm na przycisk Start i wybierz exit.
  2. Otwórz nowe okno eksplolatora, po czym kliknij ppm na paski narzędzi i odznacz ten od programu Classic Explorer.
  3. Zamknij wszystkie okna Eksplolatora Windows.
  4. Idź do Panel Sterowania --> Programy i funkcje i odinstaluj Classic Shell (po uruchomieniu deinstalatora, od razu zamknij okno eksplolatora, z którego go uruchomiłeś) lub uruchom instalator programu i wybierz opcję usunięcia programu.
  5. Program zostanie usunięty.


Copyright © koleś git


 Reklama

 Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
 Dodaj komentarz
Dla wszystkich komentarzy wymagana jest ich akceptacja przez moderatora.

Nick:AntyBOT (dla niezalogowanych): Napisz słowo hotfix wielkimi literami

/articles.php?article_id=261

 Artykuły
Polecany artykuł


Jak walczyć z pobieraczkiem? Jak odstąpić od umowy? O tym w artykule.
 Ostatnie komentarze
gryPrzez: Alek [dnia: Nov 21, 2019]
Ziomki, cmd'ek nie przyjmuje po ...
gryPrzez: cosik_ktosik [dnia: Nov 13, 2019]
A jak ma reagować na plik, który...
gryPrzez: Marcin [dnia: Nov 13, 2019]
Jest już rozszerzenie które dzie...
gryPrzez: trasyz [dnia: Nov 07, 2019]
Po wybraniu mojego profilu i prz...
gryPrzez: roma [dnia: Oct 29, 2019]
też nienawidzę drukarek.Zawsze d...
gryPrzez: slawas [dnia: Oct 27, 2019]
Witam, mam problem, otóż dostałe...
gryPrzez: Majster [dnia: Oct 17, 2019]
Nie polecam:(
gryPrzez: intel [dnia: Oct 07, 2019]
Oni maja tak dziurawe cepy, ze n...
 Gry
Polecany artykuł


Quake

Klasyk FPS w wersji flash.
 Programy
Polecany artykuł


Tapin Radio Darmowa aplikacja służąca do słuchania i nagrywania radia internetowego
 Recenzje
Polecana recenzja


Sleeping Dogs
Policjant pod przykrywką rozpracowuje Triadę.
 Facebook