Logowanie
 Ultimate Windows Tweaker - optymalizacja i personalizacja systemu Windows Vista/7
Ultimate Windows Tweaker jest jednym z najlepszych narzędzi do optymalizacji i personalizacji systemów Windows. Program nie wymaga instalacji. Możesz zmodyfikować nim systemy Windows Vista i 7 (32-bit i 64-bit). W poradniku opiszę wszystkie tweaki jakie mogą zostać nim zastosowane.

Pobierz program (mirror)

Poradnik bazuje na wersji 2.1 .


Po wypakowaniu programu z archiwum, otwórz plik wykonywalny programu.

Zmiany zastosowujemy przyciskiem Apply.

Przed wprowadzeniem niektórych tweaków zalecam utworzenie punktu przywracania systemu, możesz tego łatwo dokonać klikając na przycisk Create Checkpoint.

Ultimate Windows Tweaker - okno główne programu


Personalization


Ultimate Windows Tweaker - personalizacja


  1 - Eksplorator Windows


  1 - wyłącz pełny wiersz zaznaczonych rzeczy


  2 - ukryj panel detali


  3 - pokaż pasek menu


  4 - zawsze pokazuj ikony


  5 - włącz pola wyboru na ikonach plików i folderów


  6 - wyłącz funkcję Aero Shake


  7 - pokaż wersje Windowsa na pulpicie


  8 - przywróć ostatnio otwarte foldery przy starcie        systemu


  9 - zmień rozmiar przestrzeni (pomiędzy krawędzią,        a treścią okna)


10 - uruchom foldery jako odzielne procesy


11 - pokaż litery dysku:


- After labels - po nazwie
- Before labels - przed nazwą


12 - wyłącz Aero Snap


  2 - Dostosuj Menu Start


13 - wyłącz menu kontekstowe i przeciąganie &        upuszczanie


14 - wyłącz podświetlanie nowo zainstalowanych        programów


15 - używaj małych ikon


16 - maksymalna wartość liczby najczęściej        używanych programów


17 - włącz listę ostatnio otwieranych (na pasku        zadań)


18 - elementy Menu Start:


- Show Computer - pokaż komputer
- Show Connect To - pokaż połącz do
- Show Control Panel - pokaż Panel Sterowania
- Show Default Programs - pokaż programy        domyślne
- Show Devices and Printers - pokaż urządzenia i        drukarki
- Show Documents - pokaż dokumenty
- Show Downloads - pokaż pobierane
- Show Favourites - pokaż ulubione
- Show Games - pokaż gry
- Show Help - pokaż pomoc i obsługa techniczna
- Show Home Group - pokaż grupę domową
- Show Music - pokaż muzyka
- Show Network - pokaż sieć
- Show Personal Folder - pokaż foldery        użytkownika
- Show Pictures - pokaż obrazy
- Show Recent Items - pokaż ostatnio otwierane
- Show Recorded TV - pokaż nagrane programy TV
- Show Run - pokaż uruchom
- Show Admin Tools - pokaż narzędzia        administracyjne
- Show Videos - pokaż video
- Show All Programs - pokaż wszystkie programy


19 - dodaj niestandardową wyszukiwarkę


  3 - Wygląd Paska Zadań


20 - zablokuj pasek zadań


21 - wyłącz podgląd okien (miniaturki)


22 - wyłącz dymki powiadomień


23 - używaj dużych ikon


24 - wyłącz Aero Peek


25 - usuń ikonę sieci


26 - usuń ikonę bateri


27 - usuń ikonę kontroli głośności


28 - usuń ikony traya z paska zadań


29 - Grupowanie przycisków


User Accounts and UAC


Ultimate Windows Tweaker - Konta użytkowników i UAC


  1 - Modyfikacje ekranu powitalnego


  1 - włącz wiadomości statusu


  2 - wyłącz pokazywanie nazwy ostatnio        zalogowanego użytkownika


  3 - wymagaj wciśnięcia Ctrl + ALt + Del przy        logowaniu


  4 - włącz zadania wyłączania komputera na ekranie        powitalnym


  5 - włącz lub wyłącz wbudowane konto        administratora


  6 - włącz lub wyłącz wbudowane konto gościa


  7 - tekst ekranu powitalnego i efekty przycisków:


- Lighter text shadows, darker buttons - jaśniejsze        cienie tekstu, ciemniejsze przyciski


- Darker text shadows, lighter buttons -        ciemniejsze cienie tekstu, jaśniejsze przyciski


- No text shadows opaque buttons - brak cieni        tekstu, przezroczyste przyciski


  8 - ustaw tło ekranu powitalnego (maksymalnie        256KB i rozdzielczość jaką masz ustawioną)


  2 - User Account Control


  9 - wyłącz przełączanie do Secure Desktop kiedy        potwierdzasz podniesienie poziomu uprawnień


10 - włącz tryb potwierdzania administracyjnego dla        wbudowanego konta administratora


11 - błędy wirtualizacji plików i rejestru zapisuj do        lokaliacji użytkonika


12 - włącz wykrywanie instaltorów aplikacji i pytaj o        instalację


13 - zmień ustawienia kontroli konta użytkownika        (User Account Control)


System Performance


Ultimate Windows Tweaker - Wydajność Systemu


  1 - czas czekania do zakończenia usług przy        zamykaniu systemu


  2 - czas czekania do zakończenia procesów        nieodpowiadających aplikacji


  3 - czas czekania do zakończenia aplikacji przy        zamykaniu systemu


  4 - akcja menu


- Open menu automatically when pointing on them        - otwórz menu automatycznie, kiedy najeżdżasz        na nie myszką
- Open menu only when mouse is clicked - otwórz        menu tylko wtedy, gdy myszka jest kliknięta


  1 - Wydajność systemu


  5 - automatycznie zakończaj procesy nieodpowiadających aplikacji


  6 - przeładuj powłokę automatycznie


  7 - przełącz do trybu Basic dla aktualnego stylu


  8 - wyładowuj moduły DLL z pamięci


  9 - wyłącz Automatic Folder View (automatyczny        widok folderu)


10 - włącz wsparcie dla 4GB RAM na 32-bitowym        systemie operacyjnym


11 - wyłącz Data Execution Prevention (Zapobieganie wykonywaniu danych


  2 - Optymalizuj usługi


12 - wyłącz Superfetch


13 - wyłącz Centrum Zabezpieczeń


14 - wyłącz Usługę Czasu Windows


15 - wyłącz usługę Bufor wydruku


16 - wyłącz usługę wyjścia komputerów typu Tablet


17 - wyłącz Windows Update


18 - wyłącz interjejs Aero


Security Settings


Ultimate Windows Tweaker - Ustawienia Zabezpieczeń


  1 - Restrykcje admininstracyjne


  1 - wyłącz Edytor Rejestru


  2 - wyłącz Wiersz Polecenia


  3 - wyłącz Menedżer Zadań


  4 - wyłącz przystawki MMC


  5 - wyłącz skróty przycisku Windows


  6 - wyłącz ustawienia przywracania systemu


  7 - wyłącz "Zmień kolor i wygląd"


  8 - wyłącz Panel Sterowania


  9 - wyłącz parsowanie pliku Autoexec.bat


10 - zastrzeż zmienianie ścieżki folderu profilu


11 - wyłącz komunikację internetową


12 - wyłącz Autoodtwarzanie dla przenośnych        urządzeń


13 - wyłącz pominięcie uruchomienia programów


  2 - Restrykcje Eksploratora Windows


14 - wyłącz opcje folderów


15 - usuń kartę bezpiezeństwa


16 - usuń funkcję nagrywania CD


17 - usuń domyślne menu Eksploratora Windows


  3 - Restrykcje aplikacji Windows


18 - wyłącz Windows Media Center


19 - wyłącz Rejestrator Dźwięku


20 - wyłącz Windows Defender


21 - wyłącz Centrum Mobilności Windows


22 - wyłącz pasek boczny


23 - wyłącz raportowanie błędów Windows


  4 - Ustawienia Windows Update


24 - wyłącz wszystkie aktualizacje Windows


25 - wyłącz automatyczne ponowne uruchomienie po        aktualizowaniu


26 - wyłącz dostęp do wszystkich funkcji Windows        Update


Network Tweaks


Ultimate Windows Tweaker - Ustawienia Sieci


  1 - Bezpieczeństwo sieci


  1 - ukryj swój serwer na stacji roboczej z listy        przeglądarki


  2 - ukryj całą sieć z Miejs Sieciowych


  3 - wyłącz Zdalne Udostępnianie Pulpitu w sieci


  5 - zastrzeż dostęp do IPCS dla anonimowych        użytkowników


  6 - wyłącz najczęściej udostępniane w Otoczeniu        Sieciowym


  7 - wyłącz auto-odkrywanie treść medialnych w        udstępnionej sieci przez Windows Media Player


  8 - włącz wsparcie dla NTLM 2


  9 - tryb offline dla Windowsowych aplikacji        wykorzystujących internet


  2 - Optymalizacja przepustowości


10 - limit zastrzeżonej przepustowości dla usługi QoS


11 - ustawienia przepustowości łącza dla:


- low bandwith connection - łącze o niskiej        przepustowości
- High bandwith connection - łącze o wysokiej        przepustowości
- Manual Settings - manualne ustawienia
Internet Explorer


Ultimate Windows Tweaker - Internet Explorer


  1 - Ogólne


  1 - tytuł okna


  2 - folder pobieranych plików


  3 - włącz zalecane witryny


  4 - włącz Caret Browsing na starcie IE (migający        kursor w tekście na stronie)


  2 - Ustawienia kart


  5 - włącz przeglądanie kart


  6 - zawsze przełączaj do nowej karty


  7 - ostrzegaj przed zamknięciem wielu kart


  8 - otwieraj pierwszą stronę domową na starcie IE


  9 - kiedy nowa karta jest otwierana wyświetl:


- A blank page - pustą stronę
- The new tab page - nową stronę karty
- Your first home page - Twoją pierwszą stronę        domową
10 - kiedy wyskakujące okienko (pop-up) jest        napotkane:


- Let IE decide how it should open - pozwól IE        zdecydować, jak ma być otwarte
- Open in a new window - otwórz w nowym oknie
- The current tab or window - w aktualnej karcie        lub oknie
11 - otwieraj linki z innych programów w:


- A new window - w nowym oknie
- A new tab in current window - w nowej karcie w        aktualnym oknie
- The current tab or window - w aktualnej karcie        lub oknie
12 - wyłącz czytnik RSS


13 - wyłącz sprawdzanie aktualizacji


14 - wyłącz funkcję wykrywania zawieszeń


15 - włącz clear type dla HTML


16 - wyłącz lub włącz Filtr SmartScreen


17 - włącz płynne przewijanie


18 - powiadom, kiedy pobieranie zakończone


19 - włącz sprawdzanie podpisu wykonywalnych


20 - zezwól na uruchamianie nieprawidłowych        podpisów wykonywalnych


21 - wyczyść pamięć podręczną


22 - resetuj ustawienia


Additional Tweaks


Ultimate Windows Tweaker - Dodatkowe Tweaki


  1 - Przydatne wpisy menu kontekstowego dla        folderów i dysków


  1 - pokaż "Take Ownership" (przejmij na własność)


  2 - pokaż "Open Command Window here" (otwórz        okno wiersza polecenia tutaj)


  3 - pokaż "Search..." (szukaj...)


  4 - dodaj "Pin to Start Menu" & "Add to Quick        Lauch/Pin to Taskbar" (przypnij do Menu Start &        Dodaj do szybkiego uruchamiania/przypnij do        Paska Zadań)


  2 - Przydatne wpisy menu kontekstowego dla        plików i folderów


  5 - pokaż "Take Ownership" (przejmij na własność)        (tylko dla plików)


  6 - pokaż "Encrypt and Decrypt" (szyfruj i rozszyfruj)


  7 - pokaż "copy to folder..." (kopiuj do folderu)


  8 - pokaż "Move to folder..." (przenieś do folderu)


  3 - Dodatkowe tweaki


  9 - usuń strzałki z ikon skrótów


10 - wyłącz powiadomienie o niskiej przestrzeni        dyskowej


11 - usuń przyrostek "-skrót" z nowo utorzonych        skrótów


12 - wyłącz hibernację


13 - wyłącz dźwięk logowania


14 - wyłącz stronnicowanie (pamięć wirtualną)


15 - wyłącz szyfrowanie w systemie plików NTFS


16 - wyłącz kompresję w systemie plików NTFS


17 - włącz zdolność samo-leczenia NTFS


18 - włącz szyfrowanie dla pliku wymiany


19 - włącz dużą systemową pamięć podręczną


20 - usuwaj plik wymiany przy wyłączaniu systemu


21 - Informacje rejestracyjne Windows
Copyright © koleś git


 Reklama

 Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
 Dodaj komentarz
Dla wszystkich komentarzy wymagana jest ich akceptacja przez moderatora.

Nick:AntyBOT (dla niezalogowanych): Napisz słowo hotfix wielkimi literami

/articles.php?article_id=262

 Artykuły
Polecany artykuł


Jak walczyć z pobieraczkiem? Jak odstąpić od umowy? O tym w artykule.
 Ostatnie komentarze
gryPrzez: Alek [dnia: Nov 21, 2019]
Ziomki, cmd'ek nie przyjmuje po ...
gryPrzez: cosik_ktosik [dnia: Nov 13, 2019]
A jak ma reagować na plik, który...
gryPrzez: Marcin [dnia: Nov 13, 2019]
Jest już rozszerzenie które dzie...
gryPrzez: trasyz [dnia: Nov 07, 2019]
Po wybraniu mojego profilu i prz...
gryPrzez: roma [dnia: Oct 29, 2019]
też nienawidzę drukarek.Zawsze d...
gryPrzez: slawas [dnia: Oct 27, 2019]
Witam, mam problem, otóż dostałe...
gryPrzez: Majster [dnia: Oct 17, 2019]
Nie polecam:(
gryPrzez: intel [dnia: Oct 07, 2019]
Oni maja tak dziurawe cepy, ze n...
 Gry
Polecany artykuł


Quake

Klasyk FPS w wersji flash.
 Programy
Polecany artykuł


Tapin Radio Darmowa aplikacja służąca do słuchania i nagrywania radia internetowego
 Recenzje
Polecana recenzja


Sleeping Dogs
Policjant pod przykrywką rozpracowuje Triadę.
 Facebook