Logowanie
 Google - zaawansowane wyszukiwanie.

Autor: Mariusz Kołacz (rokko)
Strona autora: techformator.pl
Kontakt: m.kolacz(at)hotfix.pl

W dzisiejszych czasach umiejętność szybkiego odnalezienia interesującej nas informacji jest niezwykle istotna. Najprostsze zapytania opierają się na wpisaniu w wyszukiwarkę odpowiedniego słowa lub kilku słów opisujących dane zagadnienie, bez żadnych dodatkowych operatorów, przez co uzyskane wyniki nie zawsze są satysfakcjonujące.




Szukamy informacji do referatu z informatyki na temat historii komputerów, wpisaliśmy w wyszukiwarkę poszukiwaną frazę. Przy tego typu zapytaniu otrzymaliśmy ponad 3 miliony wyników, dlatego należy uściślić nasze zapytanie. Już drobny zabieg w postaci ujęcia szukanych wyrażeń w cudzysłów znacznie zmniejszy ilość otrzymanych wyników. Cudzysłów stosujemy, gdy wyrażenie, które poszukujemy, jest złożone z kilku słów występujących obok siebie i stanowiących logiczną całość. Należy mieć na uwadze, iż zapytania "historia komputerów" oraz "komputerów historia" w rezultacie zwrócą różne wyniki.




Często jest tak, iż użytkownicy wpisują zbyt długie frazy lub wręcz całe zdania. Niestety w tym wypadku zasada im więcej tym lepiej jest zgubna. Wydając takie zapytanie, mamy o wiele mniejsze szanse na odnalezienie pożądanych informacji, a w niektórych przypadkach nie otrzymamy ani jednego wyniku. Jak temu zaradzić? Odpowiedź jest prosta, dłuższe frazy należy rozbić na krótsze. Idąc dalej, możemy łączyć wybrane słowa poprzez zastosowanie wybranego operatora logicznego. Domyślnie wyszukiwarka Google stosuje regułę logiczną AND, gdzie każde ze wprowadzonych słów będzie uwzględnione w wynikach wyszukiwania. Innymi słowy, mówiąc, po wpisaniu frazy bitwa pod grunwaldem, Google będzie szukało wystąpień wszystkich trzech słów.


Tabela 1: Podstawowe operatory logiczne.
OperatorZnaczenieZnak
ANDi - koniunkcjaplus "+"
AND NOTnie - negacjaminus "-"
ORlub - alternatywapotok "|"


 1. Znak plus "+" (AND) - słowo poprzedzone operatorem "+" zawsze znajdzie się w wynikach wyszukiwania. Aby przyśpieszyć proces wyszukiwania, Google pomija niektóre słowa. Do tych słów m.in. należą: "i", "a", "z", "od", "pod", "dla" oraz inne. Żeby temu zapobiec należy postawić znak plus przed takim słowem.

  Przykład:

  sernik +z rodzynkami

  Jak można zauważyć na pierwszej stronie wyszukiwania wyniki są niemalże identyczne, jak przy standardowym zapytaniu sernik z rodzynkami, jednak na kolejnych podstronach, różnica będzie bardziej zauważalna.

 2. Znak minus "-" (AND NOT) - słowo poprzedzone operatorem "-" nie znajdzie się w wynikach wyszukiwania. Zastosowanie tego operatora znacznie ogranicza ilość wyników oraz pozwala na szybsze odnalezienie interesującego nas zagadnienia.

  Przykład:

  nazwaproduktu -nazwasklepu

  Mamy zamiar dokonać zakupu danego produktu, chcemy z wyników wyszukiwania wykluczyć dany sklep internetowy, aby tego dokonać, po znaku minus określamy słowo, które chcemy wykluczyć, czyli w tym wypadku nazwę sklepu. Oczywiście nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego słowa, równie dobrze możemy wykluczyć trzy i więcej słów (sklepów).

  nazwaproduktu -nazwasklepu -nazwasklepu -nazwasklepu


 3. Znak potoku "|" (OR) - w konsekwencji zastosowania operatora, uzyskamy wyniki uwzględniające zarówno jedno jak i drugie słowo, lecz nie występujące jednocześnie na tej samej stronie. Oznacza to, że wyszukiwarka nie będzie brała pod uwagę stron, na których obydwa słowa będą występować.

  Przykład:

  zabytki + Grecja|Hiszpania

  Inny przykład, chcemy wyszukać informacje dot. danej osoby, znamy jej nazwisko, lecz imiona nie możemy sobie przypomnieć.

  kowalski + (michał | mariusz | maciej | marek)

  W tym wypadku dodatkowo zastosowano nawiasy okrągłe, w celu pogrupowania wyrażeń.


Tabela 2: Dodatkowe znaki stosowane podczas wyszukiwania.
ZnakZnaczenieOpis
""cudzysłowyWyszukiwanie fraz.
()nawiasy okrągłeGrupowanie wyrażeń, kolejność słów nie jest istotna.
*gwiazdkaZastępuje dowolny ciąg znaków.
.kropkaZastępuje dowolny znak.
..dwie kropkiOkreśla zakres liczbowy.
~tyldaWyszukiwanie podobnych słów.


 1. Cudzysłowy "" - wcześniej już wspomniano o cudzysłowach, jednakże wymagają one dodatkowego omówienia. Umieszczone pomiędzy nimi słowa, oddzielone spacją, będą potraktowane jak jedno wyrażenie. Wyrażenie ujęte w cudzysłowy należy stosować wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wyszukania nazwy własnej. Przy jego pomocy możemy wyszukiwać informacje dotyczące np. nazwy produktu, tytułu filmu, utworu, książki itp.

  "czterej pancerni i pies"

 2. Dwie kropki ".." - jeżeli pomiędzy dwoma wyrażeniami (liczbami) wstawimy dwie kropki, sprawi to, iż Google będzie poszukiwało stron, na których znajdą się liczby większe bądź równe pierwszej liczbie oraz mniejsze bądź równe drugiej. Dla przykładu, chcemy wyszukać dany produkt w określonym przez nas przedziale cenowym.

  nazwaproduktu liczba1..liczba2

 3. Tylda "~" - stawiając znak tyldy przed wyrażeniem, w wynikach wyszukiwania ujrzymy strony z danym słowem oraz wyrażeniami bliskoznacznymi.

  ~para

Tabela 3: Lista ciekawszych zaawansowanych operatorów wyszukiwania.
OperatorZastosowaniePrzykłady
site:Zawęża obszar poszukiwań do konkretnej witryny lub domeny internetowej."rekrutacja" site:edu
"odzyskiwanie danych" site:pcformat.pl
filetype: (ext:)Zawęża obszar poszukiwań do plików o określonym typie, operator filetype równoznaczny jest z ext.java filetype:pdf
java ext:pdf
"biznes plan" ext:doc
intitle:Zwraca wyłącznie te wyniki, które zawierają w tytułach stron internetowych choćby jedno z podanych słów kluczowych.intitle:darmowy hosting plików
allintitle:W odróżnieniu od poprzednika (intitle), w wynikach wyszukiwania będą uwzględnione wszystkie zdefiniowane w zapytaniu słowa kluczowe.allintitle:nina ttf
inurl:Wyszukuje strony, które zawierają w swoim adresie podane słowa.używane inurl:auto
allinurl:Operator spełnia podobną funkcję jak inurl, z tym że w wynikach wyszukiwania znajdziemy wszystkie zdefiniowane w zapytaniu słowa kluczowe.allinurl:auto skoda
intext:Wyszukiwanie będzie ograniczało się wyłącznie do treści dokumentu, każdy inny element strony będzie pomijany m.in. adresy URL, hiperłącza, tytuły....
allintext:Modyfikacja operatora intext, przydatna w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba wyszukania słów, które z względu na swą specyfikę, często pojawiają się w adresach URL lub tytułach....
inanchor:Wyszukuje określone słowa w opisach hiperłączy.inanchor:"kurs javascript"
info:Wyszukuje wszelkie informacje dotyczące wybranej strony internetowej.info:hotfix.pl
link:Wyszukuje strony, które zawierają hiperłącza wskazujące na określony adres internetowy.link:hotfix.pl
cache:Pozwala na wyświetlenie kopii danej strony. Operator jest przydatny w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba odczytania strony, która jest chwilowo niedostępna lub kiedy dana strona nie jest już dostępna pod wskazanym adresem.cache:gazeta.pl
related:Wyszukiwanie będzie ograniczone do stron, które powiązane są tematycznie ze wskazaną w zapytaniu stroną.related:tvn.pl
define:Wyszukuje definicje w encyklopediach i słownikach. Tylko słowa w obcych językach.define:TCP


Kilka dodatkowych uwag:

 1. Wyszukiwarka Google nie rozróżnia wielkości liter, nie ma znaczenia czy napiszemy słowo z dużej, czy z małej litery.
 2. Google rozpoznaje polskie znaki, dlatego będzie widoczna różnica w wynikach, pomiędzy zapytaniem śrubokręt a srubokret.
 3. W zapytaniu maksymalnie można użyć do 10 słów, wszyskie słowa powyżej tej liczby będą zignorowane, dlatego dłuższe frazy lub zdania należy rozbić, używając przy tym operatorów łączenia (OR, AND, AND NOT), dodatkowych znaków (cudzysłowy, gwiazdka, kropka) lub zaawansowanych operatorów wyszukiwania.
 4. Kolejność słów kluczowych jest istotna, zapytania "historia komputerów" oraz "komputerów historia" w rezultacie zwrócą różne wyniki. Należy tak sformułować zapytanie, aby stanowiło logiczną całość.
 5. W przypadku, gdy uzyskaliśmy dużą liczbę wyników, należy ponowić zapytanie używając dodatkowych operatorów zaawansowanego wyszukiwania lub/oraz zmienić słowa kluczowe.


Użytkownicy mogą z powodzeniem używać wymienionych technik w celu uzyskania optymalnych wyników, jednak na początku nie każdy użytkownik będzie chciał zagłębiać się w tajniki wyszukiwania. Dla takich użytkowników Google oferuje opcję "Szukanie zaawansowane".





Po kliknięciu w odnośnik, naszym oczom ukaże się formularz, dzięki któremu będziemy mogli szczegółowo zdefiniować kryteria wyszukiwania.
W dalszej części artykułu opiszę znaczenie poszczególnych opcji.





 1. Wyszukuje strony zawierające jedno lub kilka słów kluczowych (standardowe wyszukiwanie).
 2. Wyszukiwanie całych fraz, działanie identyczne, jak w przypadku użycia cudzysłowu.
 3. Sposób działania jest identyczny, jak w przypadku operatora OR.
 4. Sposób działania jest identyczny, jak w przypadku operatora AND NOT (minus "-").
 5. Opcja umożliwiająca wybór języka, w którym będą wyszukiwane strony.
 6. Opcja pozwalająca na zawężenie obszaru poszukiwań do stron pochodzących z konkretnego państwa.
 7. Wyszukiwanie bądź pomijanie określonego formatu pliku (opcja odpowiadająca operatorowi filetype:).
 8. Wyszukiwanie stron z określonego przedziału czasowego.
 9. Opcja pozwala określić miejsce wyszukiwania, czy będzie to dowolne miejsce na stronie, czy też przeszukane zostaną tytuły stron, adresy URL, hiperłącza, tekst strony. Odpowiada takim operatorom jak np. inurl, intitle, intext.
 10. Zawęża obszar poszukiwań do konkretnej witryny lub domeny (odpowiednik operatora site:).
 11. Wyszukiwanie z uwzględnieniem licencji (Creative Commons license) na jakiej rozpowszechniana jest dana strona.
 12. Opcja umożliwiająca filtrowanie wyników z wykorzystaniem technologii SafeSearch. Filtrowanie będzie dotyczyć tych stron, na których zamieszcza się pornografię oraz inne niepożądane treści.
 13. Wyszukuje strony powiązanych tematycznie z określoną stroną (odpowiednik operatora related:).
 14. Wyszukuje strony, które w treści zawierają hiperłącza do konkretnego adresu (odpowiednik operatora link:).
 15. Wyszukiwanie kodu źródłowego.


To jeszcze nie wszystko, opcja zaawansowanego wyszukiwania jest jedną z wielu ofert przygotowanych przez Google. Do swej dyspozycji mamy również wyszukiwarki specjalizujące się w wyszukiwaniu okreslonego typu materiałów (plików), jak np. pliki graficzne, audio-wizualne (video).



Dodatkowe materiały:

- http://www.googleguide.com/advanced_operators.html

Copyright © rokko 2008

 Reklama

 Komentarze
#1 | Ja dnia 01/10/2010 09:34
Bardzo pomocne informacje, dziękiSmile
#2 | lolek123 dnia 19/09/2011 07:27
tęks ju ;d
#3 | Kamien dnia 27/10/2011 05:56
Przydalo sie dziekowaGrin
 Dodaj komentarz
Dla wszystkich komentarzy wymagana jest ich akceptacja przez moderatora.

Nick:



AntyBOT (dla niezalogowanych): Napisz słowo hotfix wielkimi literami

/articles.php?article_id=60

 Artykuły
Polecany artykuł


Jak walczyć z pobieraczkiem? Jak odstąpić od umowy? O tym w artykule.
 Ostatnie komentarze
gryPrzez: Maciak Plock [dnia: Apr 03, 2020]
wynik jest wysoko w google, przy...
gryPrzez: MAMBA [dnia: Mar 24, 2020]
Warning: Only 61104 of 61105 MBy...
gryPrzez: Random32 [dnia: Mar 18, 2020]
Witam, u mnie na polskim Window...
gryPrzez: muffintodebil [dnia: Mar 04, 2020]
aha gosicu to niezly jestes zaaw...
gryPrzez: Maciek [dnia: Feb 20, 2020]
2 karty 512 kupione na allegro: ...
gryPrzez: xd [dnia: Feb 05, 2020]
zrobiłem sposób Vin/7 na dziesią...
gryPrzez: gtremik [dnia: Jan 25, 2020]
Dzięki seba86mu :) Działa
gryPrzez: Mirek [dnia: Jan 22, 2020]
A jest rozwiązanie dla Windowsa 10?
 Gry
Polecany artykuł


Quake

Klasyk FPS w wersji flash.
 Programy
Polecany artykuł


Tapin Radio Darmowa aplikacja służąca do słuchania i nagrywania radia internetowego
 Recenzje
Polecana recenzja


Sleeping Dogs
Policjant pod przykrywką rozpracowuje Triadę.
 Facebook