Logowanie
 Edytowanie i budowa pliku boot.ini w systemie Windows XP/2003
1. Edycja pliku boot.ini.

Aby otworzyć plik boot.ini należy wykonać następującą czynność. Otwórz Panel sterowania->System->zakładka "Zaawansowane"->sekcja "Uruchamianie i Odzyskiwanie"->przycisk "Ustawienia"->sekcja "Domyślny system operacyjny"->przycisk "Edytuj". Otworzy się notatnik z plikiem boot.ini .

Przykładowy plik boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro" /noexecute=optin /fastdetect


Plik boot.ini składa się z dwóch części: części bootloadera oraz części systemów operacyjnych.

2. Część bootloadera.

W sekcji [boat loader] ustawiamy bootloadera systemu. Występują tutaj dwa pola:
a). timeout - Czas, wyrażony w sekundach, wyświetlania menu bootloadera przed startem systemu . Wartość 0 oznacza natychmiastowe ładowanie domyślnego systemu operacyjnego. Przypisanie wartości -1 wymusi wyłączenie limitu czasowego.
b). default - ścieżka do domyślnego systemu operacyjnego. Ścieżka jest podawana w formacie ARC (można ją poznać poprzez polecenie MAP ARC). Dzięki niej można rozpocząć ładowanie domyślnego systemu z katalogu %SystemRoot%.
Przykładowo:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
oznacza uruchamianie systemu operacyjnego z drugiej partycji dysku podstawowego, z katalogu Windows. Ścieżka ARC została opisana w punkcie 4.

3. Sekcja systemów operacyjnych.

W tej sekcji wymienione są wyświetlane w menu bootowania, możliwe do uruchomienia systemy operacyjne. Wymienione są tutaj wszystkie zainstalowane systemy. Wymienione są one w następującej postaci:
multi(W)disk(X)rdisk(Y)partition(Z)\="Wyświetlana nazwa systemu" /opcje

Możliwe są następujące opcje (przełączniki):
/3GB - W architekturze x86 zostanie wymuszony przydział 3 GB wirtualnej przestrzeni adresowej dla programów . Natomiast 1 GB zostanie przydzielony dla jądra i składników wykonawczych. Standardowo system przydziela 2GB dla programów trybu użytkownika.

/basevideo - Wymusza załadowanie domyślnego sterownika Video. System uruchomiony zostanie w trybie VGA tj rozdzielczość 640x480 oraz 16 kolorów. Pozwala to na uruchomienie komputera z zainstalowanym nieprawidłowym sterownikiem karty graficznej. Powinno się go używać razem z przełącznikiem /sos

/baudrate=wartość - Ustawienie prędkości dla zdalnego debugowania jądra systemu. Wartość określa szybkość transmisji w kilobitach (kb/s). Implikuje włączenie przełącznika /debug

/bootlog - Wymusza rejestrowanie rozruchu, które zapisywane jest w pliku systemroot\Ntbtlog.txt

/burnmemory=numer - Rozmiar pamięci w MB z której może korzystać system. Uwzględnia luki w pamięci.

/channel - Przy włączonych przełącznikach /debug i /debugport można skonfigurować system do wysyłania informacji związanych z debugowaniem, za pośrednictwem portu 1394 IEEE.

/crashdebug - Ładuje podczas startu systemu debuger jądra, ale nie zostanie uruchomiony do czasu wystąpienia błędu. Pozwala na użytkowanie portu COM, a w przypadku awarii zostanie on przekonwertowany na port debugowania.

/debug - Włącza debugera jądra podczas uruchamiania systemu. Port COM jest używany ciągle.

/debugport=com_numer - Numer portu komunikacyjnego COM używanego do debugowania jądra. Użycie tego przełącznika domyślnie wymusza używanie portu COM2, a gdy ten nie istnieje COM1.

/fastdetect:com_numer - Wyłącza wykrywanie myszy szeregowej oraz myszy korzystającej z magistrali Ntdetect.com dla określonego portu. Numery portów można oddzielić przecinkami. Sam przełącznik, bez numeru portu, wyłączy wykrywanie na wszystkich portach.

/HAL=nazwa_pliku - Ładowanie podczas uruchamiania warstwy abstrakcji sprzętu (HAL) z podanego pliku. Pozwala testować różne warstwy abstrakcji. Wraz z przełącznikiem /kernel pozwala na testowanie prze łącznika między uruchomieniem w trybie wieloprocesorowym a jednoprocesorowym. Plik warstwy HAL znajduje się w katalogu System32.

/kernel=nazwa_pliku - Definiuje jądro systemu określone przez plik, które ładowane jest podczas startu systemu. Plik jądra znajduje się w katalogu System32.

/maxmem=numer - Rozmiar pamięci w MB z której może korzystać system. Nie uwzględnia luk w pamięci.

/nodebug -Wyłącza ładowanie debugera przy starcie systemu.

/noguiboot - Wyłącza ekran startowy, na którym wyświetlony jest pasek postępu ładowania systemu.

/numproc=liczba - Liczba aktywowanych procesorów podczas ładowania systemu.

/PAE - Pozwala na uruchomienie komputera z obsługą trybu rozszerzenia adresu fizycznego (PAE).

/pcilock - Dla systemów x86 zapobiega dynamicznemu przypisywaniu zasobów wejść i wyjść sprzętowych oraz żądań przerwania do urządzeń PCI. Konfiguracją urządzeń zajmie się BIOS.

/redirect - W systemie Windows 2003 Enterprise Edition włącza usługę zarządzania awaryjnego (EMS)

/safeboot:parametr - Wymusza uruchomienie systemu w trybie awaryjnym.
parametr:
a). minimal - ładowanie tylko podstawowych sterowników.
b). network - tryb minimal, ale dodatkowo ładuje sterowniki sieciowe.
c). safeboot:minimal(alternateshell) - tryb minimal uruchomiony w trybie wiersza poleceń.
Dzięki nim można uzyskać następujące tryby uruchomienia:
Tryb awaryjny z obsługą sieci: /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
Tryb awaryjny z obsługą sieci: /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
Tryb awaryjny z wierszem polecenia: /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot

/sos - Wymusza wyświetlanie sterowników ładowanych podczas startu systemu. Używając tego przełącznika oraz /basevideo, można ustalić sterownik, który powoduje blokowanie ładowania systemu.

/usepmtimer - Dla procesorów pozwalających na stosowanie ustawień PM_TIMER, włącza jego stosowanie w miejsce licznika sygnatur czasowych (TSC).

/userva - W przypadku przełącznika /3GB zwiększać ilość pamięci jądra systemu związanej z wpisami PTE. Jednocześnie pozwala zachować prawie 3 GB dla pamięci procesów.

4. Opis ścieżki ARC.

Formaty ścieżek ARC użyty w celu wskazania lokalizacji systemu operacyjnego:
Dla komuterów x86: multi(W)disk(X)rdisk(Y)partition(Z)\
Dla komputerów RISC oraz x86: scsi(W)disk(X)rdisk(Y)partition(Z)\

Ścieżka Multi:
W-Numer kontrolera IDE. Kontrolery liczone są od 0 i taką wartość powinniśmy wpisać.
X-Dla ścieżki multi zawsze 0.
Y-Numer określający kolejność podpięcia do kontrolera dysku systemowego. Liczone od 0.
Z-Numer partycji liczony od 1. Najpierw numerowane są partycje podstawowe, a potem logiczne. Liczba 0 jest zarezerwowana dla partycji nieużywanych.
W przypadku system scsi, składnia multi działa dla dla pierwszego kontrolera SCSI (dwóch pierwszych dysków).

Ścieżki scsi:
Ścieżka scsi może zostać użyta zarówno w komputerach klasy x86, jak i w RISC.
W architekturze x86 używa się sterownika urządzenia NTBOOTDD.SYS. Można go znaleźć w katalogu głównym dysku systemowego. W architekturze RISC sterownik ten jest wbudowany w oprogramowanie układowe. Opis parametrów:
W-Numer porządkowy karty identyfikowanej przez NTBOOTDD.SYS.
X-Identyfikator SCSI dysku docelowego.
Y-Numer jednostki logicznej LUN dysku docelowego (zazwyczaj 0).
Z-Numer partycji systemowej. Podobnie jak dla multi, numerowane od 1 .

5. Naprawa pliku boot.ini.

W przypadku utraty pliku boot.ini, należy skorzystać z konsoli odzyskiwania i przywrócić w niej ten plik. W celu wykonania tej operacji należy wpisać następujące polecenia w konsoli odzyskiwania:
cd c:\
bootcfg /rebuild

gdzie C jest dyskiem systemowym.

Źródła:
http://support.microsoft.com/kb/102873/pl
http://support.microsoft.com/kb/833721/pl
 Reklama

 Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
 Dodaj komentarz
Dla wszystkich komentarzy wymagana jest ich akceptacja przez moderatora.

Nick:AntyBOT (dla niezalogowanych): Napisz słowo hotfix wielkimi literami

/articles.php?article_id=26

 Artykuły
Polecany artykuł


Jak walczyć z pobieraczkiem? Jak odstąpić od umowy? O tym w artykule.
 Ostatnie komentarze
gryPrzez: Wik [dnia: Aug 12, 2019]
WITAM. W moim przypadku BOOTICE ...
gryPrzez: Faker [dnia: Jul 25, 2019]
Jak sprawdzić jaki program spowo...
gryPrzez: p. [dnia: Jul 21, 2019]
Punkt 1 nic nie dał. Zatrzymałem...
gryPrzez: Kama [dnia: Jul 16, 2019]
Sprawdzenie pendrive 2TB według ...
gryPrzez: kakxkamil [dnia: Jun 11, 2019]
prosze o bezpiecznie haslo :o
gryPrzez: Marcin s [dnia: Jun 04, 2019]
Działa super 👌
gryPrzez: Piomisil [dnia: May 19, 2019]
Mi osobiście pomogła porada w pu...
gryPrzez: stan2 [dnia: May 09, 2019]
A czy ma adsl do połączenia z ne...
 Gry
Polecany artykuł


Quake

Klasyk FPS w wersji flash.
 Programy
Polecany artykuł


Tapin Radio Darmowa aplikacja służąca do słuchania i nagrywania radia internetowego
 Recenzje
Polecana recenzja


Sleeping Dogs
Policjant pod przykrywką rozpracowuje Triadę.
 Facebook